A na cest pozn lovk, co je doma

Skandinvie - ervenec 2005

Jak to zaalo

Zaalo to u kdysi dvno lskou k seversk literatue, v tuzemsku odjakiva celkem hojn pekldan a vydvan. Pokraovalo zatkem devadestch let pmou zkuenost s krajinou i lidmi. Nsledkem byl nekriticky nadeneck vztah, zejmna k Norsku. Pak pily dva tdny neskutenho spolenho pobytu ve mst, kter se kdysi jmenovalo Nidaros. Tich posedlost severem pokraovala, a ns ped temi lety dovedla a sland. Nsledoval klid, ovem pouze zdnliv. Loni vyjela do Norska kolegyn a v na domcnosti opt zaal bujet seversk bacil

Racek

Obsah

Iva a Jirka, zaito v ervenci, publikovno bhem podzimu 2005