Cesty - Skandinvie - vdsko na skok

vdsko na skok

vdsk stl

Je tolik vdsk "vdsk" stl:

Hory a moe
Jezera, lesy
K malovan v Dalarn
V polch si eht kdesi

Vzlety a pdy
V ase minulm
Bitvy a trpen
Radosti i plesy

Je tolik vdsk "vdsk" stl
Pojme z nj pojst
V blostn noci
Pod nebesy

vdsko projdme velmi telegraficky. Ne e by si nezaslouilo vc pozornosti, to jen pevn dan cestovn pln nm nadlil sotva pr hodin. Zhruba o pl tvrt jsme vyli z bran letit, v osm jsme vyplouvali trajektem do Finska.

Okol Stockholmu se ze veho nejvc podob krajin kolem Mchova jezera. Ploch mrn zvlnn okol, z leteckho pohledu chundelat pevn borovmi lesy a proloen zelenmi polnostmi se odliuje od esk zkuenosti zejmna volnost prostoru mimo msto a devnmi domeky v teplch barvch. Nachystni zitkem vdskho Midsomaru ped mscem v eskm hlavnm mst, ladme formu k zitkm z ternu.

Hlavn msto je prost hlavn msto. Pln turist a lehce kosmopolitn jako i ledaskde jinde v Evrop touto dobou. Jene kdy mte laskav idie v autobusu a znalho originlnho prvodce i prvodkyni, stihnete bleskem vstebat kupu zitk a informac o vyezvanch koncch z Dalarny napklad (kdopak sem asi pinesl prav moravsk "dro" nebo naopak picestovalo z Dalarny k nm?). Zjistte, jak lidov kroj nos krlovsk rodina pi slavnostnch pleitostech (mimochodem je na nm hojn modr i lut). Objevte umn vdskch skl (tady ovem riskujete vzpouru vlastnho patriotismu). Vychutnte si malebnost strn gardy ped krlovskm palcem (nen jednotn uniforma, ale li se podle oddlu, kter prv slou a mon uvidte velet i znou dstojnici - nen jich tu zrovna mlo). Uvidte vrobky a z dalekho Laponska, ale znm vs pozdrav i sv. Ji s drakem. V ece zahldnete originln vtvarnou performanci s rukou a bradou utopence v nadivotn velikosti. Okouzl vs skansen Skansen a spousty starch i novch lod vech velikost. Budete zvidt ty spousty fontn, kaen a vodotrysk - toho kouzeln pomjivho sochastv vody, kter na rozdl od domova ve Skandinvii vzkvt. A msty narazte i na vlastn vzpomnky: den procouran nezvazn pedvnonm mstem se spoustou svtel, p zna tak stejn, ndra, kde jste pestupovali a uili se nkter tajemstv vslovnosti jazyka vdskho

Veer je bl, ne by si kdo pl (i kdy tma vm to tady v ervenci neohls) - je as pomalu se nalodit. Pi ekn na mrn opodn trajekt si mete opakovat adu jazyk, kter je mono odposlechnout v okol. Ke slovu pichz i pozapomenut rutina. Nebo se mete pokusit o mal kviz, koho e to vlastn znme z finskch slavnch, co nm utkvlo z literatury a umn vbec. Pravda, pokud jedin, co vytte, je spisovatel Sinpalaa a jeho kniha s povzbudivm nzvem "Umrala mladik", mon se poda hloubji pochopit melancholickou strnku zem, kam smuje dal cesta.

Noc je bl a vdsk stl u veee vpravd vdsk (formou i npln - ach, ty skvl ryby). Trajekt pokrauje zmt kanl, jezer i ostrvk vdskch, kter nepozorovan pechzej v ostrvky finsk do jinho asu (ve Finsku posunout hodinky dopedu), do jin zem. Jt spt je skoro koda

Galerie

Kliknutím se náhled zvětší.

Zpt - Skandinvie

Pokraovn - Finsk obrzky

Iva a Jirka, podzim 2005