A na cest pozn lovk, co je doma

Dra doup - zima 2002 a lto 2004

aneb Cestovat se d i jinak

       

My v echch cestujeme asto a cestujeme rdi. Snad proto, e nae zem je m dl men, sname se rozlett ve svt fyzickm, ale cestovat se d i jinak. Cesty do svta a na zkuenou jsou mon v knihch obrazech, divadle i filmu a v setknch a rozhovorech s druhmi lidmi. Je ale jedna zvltn monost cestovn, kterou umouj hry. Hry jsou nejrznj zbavn, poun, adrenalinov i jin. A zvltn formou her jsou hry na hrdiny v tuzemsku nap. velmi rozen Dra doup. Jde o jakousi kombinaci achu a divadla, kde znhodovn a situace nejistch rozhodnut i souboj pomh rozhodnout kostka (no tedy spe mnoho druh kostek). Tm, kdo hraj, se omlouvme za zjednoduen, tm kdo nehraj, lze pi vtm zjmu doporuit DraciDoupe nebo Vl hvozd .

To si vyberete rasu, profesi, pohlav a variantu etickho pesvden. Hody kostkou doladte sv vlastnosti jako nap. slu, odolnost, obratnost, inteligenci a charisma. Doladte vybaven penzi, vzbroj a vstroj a mete vyrazit do svta TAM, do jinho asu, ppadn vesmru. Kde se setkvte s dalmi podobnmi dobrodruhy" a bu s nimi spolupracujete nebo ne, jste ptel i protivnci, pomhte si k zskn zkuenost, poklad, zbavy nebo k pouhmu peit. Nkdy se pitom ledacos dozvte i o svt tady nebo dokonce o sob. A to i pestoe mte dsledn uplatovat pravidlo postavy nejsou hri, hri nejsou postavy". Hodn roziujete sv obzory, mnoh zkoute i zakoute a nkdy z toho vznikaj i zajmav vstupy jen jakoby nedopatenm.

drak2
drak1

Tak njak se stalo, e jeden z len na rodiny nkolik msc DrD hrl (a dluno ci, e mu zbytek rodiny vehementn radil, nahrval, nosil materily, popichoval, komentoval) a vbec bylo po ase obtn zjistit, kdo z ns (si) vlastn hraje vc. Mon vs pobav sdlet s nmi kousek toho svta, jak vm ho chceme zde nabdnout. Chtli bychom vm nabdnout nco jako Prvodce svtem TAM, zejmna pi setkn se zstupci rznch humanoidnch (nejen) druh me bt cestovateli toto varovn uiten. I kdy svty TAM se nemus jeden druhmu vbec podobat. Z odehranho pbhu vzniklo i nco bsn, kter se najdete v Dra poezii a na nkolik obrzk v Galerii nejspe tak dojde

A pokud bude nkdy i vy cestovat podobnm svtem nebo jste ji v nm zkuenmi borci, pejeme vm astnou cestu a uijte si to alespo tak dobe jako my!

 

Rasy

    K fantastickm zemm pat tak fatastit tvorov a humanoidn rasy. Dky drtivmu vlivu filmovho zpracovnn Pna Prsten dnes tm kad nco tu o elfech i sketech a m ped oima pslunou masku (ani nechci pst herce). Pesto jet zbylo dost msta pro fantazii a tak meme pst o tom, jak ij fantastit tvorov teba nkde jinde, ne ve Stedozemi.
Pokud se chcete dovdt o nkter rase vc, kliknte na jej nzev nebo obrzek.
trpaslik Trpaslci

Net se takovmu zjmu, jako elfov nebo hobiti, pitom kad, kdo etl Snhurku, si mysl, e je zn. Zahrdky a hranin pechody jsou jich pln. Jene toto zosobnn trpaslka m se sebevdomm kovkopem spolenho stejn mlo, jako paprov drak s hrzu budcm jetrem.

Napadlo vs nkdy, e znm povst o Horymrovi je jen lety zkreslen vzpomnka na rasovou vlku mezi lidmi a trpaslky?

  Barbai

Jsou zpravidla povaovni za tup niitele a zamovni s vandaly i Vandaly. Je to hrub pomluva plynouc ze zvisti, a se styd, kdo ji pustil do svta. Jsou trochu jin, ale rozhodn ctyhodn. Vzpomete na Bivoje.

lesn elfov Lesn Elfov

Kouzlo, poezie a ist prodn sla, to je spojeno s lesnmi elfy nejvce. Jdte nkdy veer (nejlpe v pozdnm jaru nebo potkem lta) v podveer do lesa, usednte mezi koeny starho stromu a vykejte veera. Urit je uvidte, kdy zavete oi a otevete dui.

Krollov

Kdy byla Zem jet pust a neslin, byli krollov jejmi jedinmi pny. Skonen posledn doby ledov je oividn zaskoilo a od t doby to s nimi jde s kopce.

Pi jejich nechuti k lidem se nelze divit, e se sthli do nepstupnch velehor a ij tam izolovan a utajen. Prosted na okrajch ledovce jim pipomn zal krsn asy. A pokud se obas potkaj s lovkem? Pak je na svt dal novinsk senzace o snnch much.

lesn elfov Vzneen Elfov

kaj si svtl nebo vzneen, tak jsou znmi jako slin lid a provrozen. Jejich pvod je prastar a zhadn, snad jsou star, ne vesmr sm. Jsou ivou vzpomnkou na as ped zatkem asu, na prostor ped vznikem prostoru.

Hobiti

Tihle mal lidikov jsou trochu jako ei. Do sebe zahledn, ponkud malichern, velkm slovm a inm nevc, konzervativn, podezrav, ufrflan, ale neekan odoln, pekvapiv pizpsobiv. Pevalilo se pes n kde-co a oni to peili. Pozoruhodn, ne?

Sketi

Jsou jako odvrcen strana elf - nezbytn doplnk, aby byla zachovna rovnovha (krsa x hnusn oklivo, dobro x zlo, moudro x hdavost) - sami nejsou a tak jin, ale okol je tak v rmci konceptu bifurkace pevn vnm i interpretuje. Ve skutenosti je to s nimi trochu sloitj

lesn elfov Draci

Jak by to bylo dra doup bez drak! Ale kdo nebo co draci jsou? Lid je akort nenvid a hub kvli zlatu i kodm na dobytku, proto o nich vymysleli spoustu pomluv (napklad, e erou princezny). Kdo je zn doopravdy?

Draci jsou rasa prastar a nejsp mimozemskho (mon i mimovesmrnho?) pvodu, proto si s ostatnmi tvory pli nerozum. Mimo jin dokazuje jejich zvltn pvod ohotvorn stroj jako rudiment po reaktivnm raketovm motoru. Dok se tak pohybovat specifickm zpsobem jistou transformac asoprostoru. K tomu ovem potebuj nkter prvky, v naem svt nedostupn. A tak strdaj z nemonosti nvratu.

Jirka a Iva, 2004 a 2005