Pracujeme nenavn! Co bylo kdy novho? Historie roku 2010

Souasnost - uvidte zde. Star historie je dostupn pes odkaz na konci strnky.
13. prosince 2010
Krsn Ivina bsnika z pedchoz titulky byla pesunuta mezi ostan do rubriky Poezie pro cestujc internetem -> Iva.
Dt nm dosplo do vku tanench kurz. Nae i jeho zitky s tanench popisujeme ve fejetonku, celkem oekvan nazvanm Svt kolem ns -> Tanen. Dnes prvn dl - pohled dosplka.
Urit na sv pouti webem nevynechejte pravideln rubriky, kter jsme opt aktualizovali: Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
29. listopadu 2010
No to teda mme s aktualizac zpodn - skoro dva tdny. Pravidelnm tenm se moc omlouvme. Na vin jsou zdravotn problmy (a s tm spojen nedostatek asu), ostatn vce si mete pest v rubrice Wrba.
Nahldnte do dalch dvou pravidelnch rubrik Dobr zprvaPlk msce. Dobr zprva m i tentokrt velkou obrzkovou plohu.
Libesk vodrensk v, jej rekonstrukci a promnu u del dobu sledujeme, se vyloupla z leen a pivtala prvn leton snh v pln krse. Podvejte se sami: Svt kolem ns -> Tu pamtku radji zbourme.
18. jna 2010
Fejetonek, kter napsala Iva, si vm mdnho trendu Farmskch trh. Aspo v Praze se s nimi v bhem lta roztrhnul pytel. Snaha je to jist chvlyhodn, jene ne vdy zcela vydaen: Svt kolem ns -> Farmsk a Takyfarmsk trhy.
Urit na sv pouti naimi strnkami nevynechejte pravideln rubriky Dobr zprva, Wrba a Plk msce. Dobr zprva byla tentokrt ozdobena i obrzkem.
16. z 2010
Dnen hlavn pspvek popisuje na przdninouvou cestu Na cestch -> Kanadou (eskou) a na Vysoinu (eskomoravskou). Bylo to krsn putovn a urit zase podobnou akci podnikneme.
Plk msce je tentokrt obrzkov smv!.
Nahldnte i do zbylch dvou pravidelnch rubrik Dobr zprva a Wrba. Dobr zprva byla i tentokrt doplnna obrazovou plohou.
13. srpna 2010
Pesto e je dnes ptek 13 (srpna 2010), nen v dnen aktualizaci nic neastnho, naopak smv!.
Iva pedkld druh (a posledn) dl svch dojm z dtsk svtov konference o ivotnm prosted v Brazlii: Na cestch -> Jak jsem (ne)vidla Brazlii.
Fejetonek s nkolika obrzky Svt kolem ns -> Jak se zkou ermi vychz z velmi osobn zkuenosti - jeho autor je tam pmo zobrazen, jak se ohn meem a poku se vzbudit dojem, e to um smv!.
Urit na sv pouti webem nevynechejte pravideln rubriky Dobr zprva, Wrba a Plk msce. Dobr zprva byla tentokrt ozdobena i obrzkem.
15. ervence 2010
Iva byla lenkou esk "delegace" na dtsk svtov konferenci o ivotnm prosted v Brazlii, m ns dosplky hrav pekonala co se te vzdlenosti od domova a dosaen jin ky. Prvou st jejich dojm z tto cesty najdete zde: Na cestch -> Jak jsem (ne)vidla Brazlii.
Nae velmi siln zitky z nvtvy spacializovan degustan restaurace zpracovala Iva do fejetonku Svt kolem ns -> Dobrou chu aneb Gastronomick koncert.
Pspvek z minulho msce Svt kolem ns -> Jak se pluje se vzdunmi proudy jsme doplnili jet nkolika fotografiemi, kter nm nezitn k publikaci vnoval kamard. Dkujeme mu.
Nezapomete si pest nov pspvky ve  vech pravidelnch rubrikch - Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
21. ervna 2010
Jako kad rok touto dobou vyhlaujeme okurkovou seznu - aktualizace budou jet nahodilej ne obvykle, v letnch mscch se sname trvit as jinek, ne u PC. Pesto na ns nezanevete a obas se na nae strnky podvejte, teba tu nco novho bude. Napklad Iva slbila zpracovat sv zitky z cesty do Brazlie.
Lett balnem bylo nae dvn pn (u mnoho let ped tm, ne to zpopularizoval film Vratn lhve). A letos se konen realizovalo. Zitek to natst nebyl tak adrenalinov, jako ve zmnnm filmu: Svt kolem ns -> Jak se pluje se vzdunmi proudy.
Ivin fejetonek Svt kolem ns -> Guerilla gardening byl doplnn nkolika fotografiemi z naeho okol.
I tentokrt vs zveme do naich pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce, kter byly doplnny aktulnmi pspvky. Pijte se podvat.
17. kvtna 2010
Iva zaala pst nov pbh na pomez mezi pohdkou a fantasy povdkou. Protoe konec se jet piluje, mete si pest jen prvn st Tam a zase zptky -> Proklet zmek.
Fejetonek o jednom nenpadnm (nebo veskrze uitenm) spoleenskm jevu - Guerilla gardening - napsala (i podle vlastnch zkuenost) Iva Svt kolem ns -> Guerilla gardening.
Nezapomete si pest nov pspvky ve  vech pravidelnch rubrikch - Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
16. dubna 2010
Nepravideln seril o rekonstrukci Libesk vodrensk ve pokrauje (po vce ne pl roce) nkolika obrzky. Rekonstrukce pokrauje zdrn a nebude to trvat dlouho a tato krsn stavba se zaskv v pln krse. Svt kolem ns -> Tu pamtku radji zbourme.
Jako kad msc, i tentokrt si urit pette nov pspvky v naich pravidlench rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
22. bezna 2010
Po del dob mme novho autora ve rubrice Poesie pro cestujc -> Karolna Diallo. Jej dlko je pvodnm zmrem seminrn prce, kter se pozoruhodnm zenm osudu rozkoatla do nebvykl poesie v prze.
Iva byla ke svmu fejetonku inspirovna nam divem, co ve za informan poklady doke vytit z prost uebnice anglitiny: Svt kolem ns -> Uebnice Anglitiny.
Kdo sleduje nae vyprvn o pobytu na Kypru bude poten, protoe konen se dokal obrzkov plohy: Na cestch -> Kypr tisce tv.
Nezapomete si pest nov pspvky ve  vech pravidelnch rubrikch - Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
16. nora 2010
Pokud vs nhodou zajm, jak nm chutnalo Kypersk vno nebo jak jsme vnmali projevy prastar rivality mezi Kyperskmi eky a Turky, nepehldnte dal pokraovn povdn Na cestch -> Kypr tisce tv.
Jirkv fejeton m tentokrt ponkud surov a chlapsk tma - Svt kolem ns -> Dt nkomu pes hubu a rozvj jej zpsobem tm Hamletovskm: Dt nebo nedat (ppadn nedostat)?
I tentokrt vs zveme do naich pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce, kter byly doplnny aktulnmi pspvky. Pijte se podvat.
28. ledna 2010
Kadoron bilancovn - tentokrt u devt
(To nm to tedy let!)

pin   V roce 2009 navtvilo n web podle potadla zhruba 2 380 nvtvnk. Proti losku jsme si trochu polepili. Potadlo nezapot ty nvtvnky, kte pijdou pes vyhledava nebo ciz odkaz nkam dovnit webu. Podle sluby Navrcholu je jich piblin 3x vce, tedy pes 7 000 za rok. T ns, e ns nkdo te, jinou odmnu z tto innosti nemme.

pin   Z vyhledva (nejvce z Google a Seznamu) pichzej nejastji dotazy na Dra doup a tak na rzn cle naich cest - ostrov Kos, Island, Skandinvie.

pin   Pravideln aktualizace jsme zvldli vechny, by nkdy trochu se skluzem. Pispvky jsou stle del a propracovanj. Ale jak jde vvoj dokoleka, v posledn dob znovu objevujeme pvab strunch a jasnch text.

pin   Za uplynulch 9 let se zkladn vzhled a uspodn webu tm nezmnilo, jen postupn pibvaly nov rubriky. Mnilo se technologick zzem, z ryze statickho na webku o pr strnkch je moloch, bec nad PHP a majc tm 100MB. Ale na venek to tm nen vidt. To u snad ani nen zastarlost, to u je osobit styl.

Iva po letech zatouila po zmn vzhledu. Z vlas do pli zad m nhle nco no, vak se podvejte sami: Svt kolem ns -> Postiiny po 5 letech. Chvli nm trvalo, ne jsme si zvykli, ale dnes u oceujeme, jak ji nov es slu.
Autorkou dalho fejetonku je Iva, tentokrt ji inspirovala innost tak vedn, jako je klid v kredenci: Svt kolem ns -> O hledn poklad.
Kouesk tak pibyl v naem dojmopisu z Kypru Na cestch -> Kypr tisce tv. Dal dly vetn obrzk budou nsledovat postupn.
Pokus se chcete podvat, jak vypad Praha pod snhem, zavtejte do naich pravidelnch rubrik: Dobr zprva, Wrba a Plk msce.

Star zznamy - rok 2009 a pedchoz.


Warning: Use of undefined constant poc - assumed 'poc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/208976/virtual/www/src/z_new_10.php on line 254

Warning: Use of undefined constant errid - assumed 'errid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/208976/virtual/www/src/z_new_10.php on line 255
3250
Nahoru Nahoru