Pracujeme nenavn! Co bylo kdy novho? Historie roku 2009

Souasnost - uvidte zde. Star historie je dostupn pes odkaz na konci strnky.
15. prosince 2009
Rozhodn nepehldnte prv dl naich posteh z podzimn dovolen na Kypru Na cestch -> Kypr tisce tv. Dal dly vetn obrzk budou nsledovat postupn, aby vm (i nm) prohly zimu vzpomnkou na hork subtropy.
Vnon as svd k lecjakm vahm. lovk je tak njak na mkko, tou dlat radost a podlit se s potebnmi. Ivin fejeton Svt kolem ns -> Vnon pohdka toto tma rozvj. Jak by to vypadlo krsn. kyby se chtli dlit i ti, co na to maj
Druh dnen fejeton je tak z Ivina pra: Svt kolem ns -> Padouchem snadno rychle se me stt kdokoliv zns. Vinen - nevinen, vechno jedno
Jako kad msc, i tentokrt vs zveme do naich pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
25. listopadu 2009
Piel na ns zimn spnek kombinovan s podzimn depres, take mme s akutalizac zpodn. Sv sliby ale plnme, take Na cestch -> Provence poklusem m druh (a zvren) dl vetn galerie s obrzky.
Nekopu, neszm, nepleju - pesto jsem vyhrl druh msto v souti o balknovho kouzelnka. Bylo to tak trochu nedopatenm: Svt kolem ns -> Jak jsem se chlubil cizm pem.
Byl tuhle sttn svtek (28. jna), rdiu hrli Prodanou nevstu a nm pipadlo, e v souvislosti s tm slavnm datem by ji nekodilo troiku aktualizovat: Svt kolem ns -> Prodan nevsta pro premira, sbor poslanc a.
Nezapomete si pest nov pspvky ve  vech pravidelnch rubrikch - Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
17. jna 2009
V lt jsme byli vichni ti na tdenm okruhu po jin Francii. Zitky z tto cesty zaala zpracovvat jako prvn Iva, na titulku jsme se shodli vichni: Na cestch -> Provence poklusem. Pt bude pokraovn a obrzky.
Jak specifick jazyk doke vytvet specifickou realitu? O tom se dotete v Ivin fejetonku Svt kolem ns -> Alternativn (subjektivn) reality.
Jako kad msc, i tentokrt vs zveme do naich pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
15. z 2009
Potkem lta byla Iva na mezinrodnm kongresu v Oslu. O odbornm programu a svm pspvku k nmu referuje v pslunch odbornch periodikch. O tom lidskm a zajmavm mimo kongres referuje zde: Na cestch -> Oslo nekongresov.
Z Ivina pera je i dnen fejetonek, inspirovan zitkem z na nvtvy trochu neobvykl ajovny: Svt kolem ns -> Zmizel ajovna.
Pspvky v pravidelnch rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce jsou tentokrt zvl᚝ pkn, i obrzky. Urit se na n podvejte!
21. srpna 2009
Mme s aktualizac trochu zpodn, co jsme pedem avizovali, take ernm svdomm netrpme. Byli jsme na cestch po Provece, nkdy na podzim se zde nae dojmy i s pr obrzky objev.
Iva spn pokrauje ve svm vyprvn o nvtv Anglie, tentokrt pidala i s obrzky: Na cestch -> Old Good England.
O eten energi se v mdich mluv kadou chvli. Tak jsme si na tento problm tak posvtili a hele - nen vechno zlato, co se tak hezky tpytilo Svt kolem ns -> Nekrmit!.
Nezapomete si pest nov pspvky ve  vech pravidelnch rubrikch - Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
17. ervence 2009
Okurkov sezna stle trv, pestoe tato aktualizace je (tm) ve sprvnm termnu. V srpnu budeme asi vce na cestch, termn aktualizace je tedy znan nejist.
Iva byla na konci ervna pr dn na kolnm zjezdu do Anglie. Sv dojmy zachytila pr odstaveky, psanmi v dkch chvlch tborovho volna. A se vrt, slibuje pokraovn a pr obrzk: Na cestch -> Old Good England.
Nkdy je nutn trchu poodstoupit, aby si lovk uvdomil, co m doma. Obeli jsme letos pr nov budovanch obytnch dom a vzorovch byt, abychom si uvdomili, jak dobe vlastn (v tom starm panelku) bydlme a jak zatracovan socialistit architekti odvedi dobrou prci: Svt kolem ns -> Tam a zase zptky.
Jindy zanedbvan Galerie obrzk byla rozena o nkolik Ivinch kreseb.
Tento pehled byl zkrcen tak, e zahrnuje pouze leton rok. Pokud by nkoho zajmala star historie, najde odkaz na konci strnky.
Jako kad msc, i tentokrt vs zveme do naich pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
15. ervna 2009
Sname se dret pravidlen termn aktualizac kolem 15. kadho msce, jene kon erven a przdniny jsou na krku. Vyhlaujeme (jako kad rok) okurkovou seznu, tedy pspvky na web budou nepravideln a mon i chud ne obvykle, podle asovm monost. V z zase vechno napravme.
Kdy je krize, m se etit (pestoe ortodoxn makroekonomov doporuuj trcet). Proto pokraujeme v nastoupenm trendu cest na mal vzdlenosti, m etme kapsu i ivotn prosted. Tentokrt nm staily nohy a prask MHD: Na cestch -> Jak se bloud ve velkomst.
I notorick suchozemec si me nkdy pipadat jako protel pstavn krysa. A me k tomu stait velmi mlo: Podn d隝 a ucpan kanl. Svt kolem ns -> Kdy lo - tak na kopci!.
N voln seril z opravy star vodrensk ve v Kobylisch se dokal dalho dlu stejm, jako se star dma dokala novho klobouku. Zde najdete pr obrzk z poslednho vvoje stavby jako aktualizaci pvodnho fejetonku: Svt kolem ns -> Tu pamtku radji zbourme!.
Mme nov pspvky v pravidelnch rubrikch Wrba, Dobr zprva a Plk msce, urit tam tak nahldnte.
15. kvtna 2009
Aby lovk vidl nco hezkho i zajmavho, nemus cestovat a nkam do pmo ci zmo. Nkdy sta vythnout paty teba na kopeek kousek od Pardubic: Na cestch -> Kuntick hora.
Iva vytila ze svch literrnch pokus (Nkter si mete pest zde v rubriceTam a zase zptky) tolik pouen, e si trouf radit jinm, podobn zanajcm. Sv zkuenosti shrnula s humorem j vlastnm do fejetonku Svt kolem ns -> Jak nenapsat literrn dlo aneb problmy zanajcho autora.
Nezapomete si pest nov pspvky ve  vech pravidelnch rubrikch - Dobr zprva, Wrba a Plk msce!
17. dubna 2009
Tm letn poas prvn poloviny dubna evokovalo vzpomnky na len dovolenou a poskytlo tak inspiraci k dlouho odkldanmu povdn na tma Na cestch -> Ostrov Kos potet (a nejsp naposledy), kter se mi dlouho nedailo zat, protoe nae dojmy byly tentokrt trochu rozpait. Najdete zde tak hromdku obrzk, mimo zmiovan Kos i z nkolika okolnch ostrov a ostrvk.
Kdo si rozeetl Ivinu Povdku -> Leirdansv napravova chyb a byl zvdav, jak to dopadne, konen se dokal. Povdka u je kompletn.
Jako kad msc, i tentokrt vs zveme do naich pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce, kter byly doplnny nejen novmi texty, ale tentokrt i pr fotografiemi.
16. bezna 2009
Ivina Povdka -> Leirdansv napravova chyb se sice zatm z msta nepohnula (teba pt), zato Iva napsala fejetonek Svt kolem ns -> Propiskov kolobh a stala se tm nejpilnjm autorem tto aktualizace.
Mme nov pspvky v pravidelnch rubrikch Wrba, Dobr zprva a Plk msce, urit tam tak nahldnte.
22. nora 2009
Na jist nejmenovan stedn kole maj trochu problm se profesory etiny. Jenom my vme pro: Svt kolem ns -> V etinskm kabinetu stra!
Oprava star vodrensk ve v Kobylisch docela nabr tempo. Proto pinme dalch pr obrzk z poslednho vvoje jako aktualizaci pvodnho fejetonku: Svt kolem ns -> Tu pamtku radji zbourme!.
Po dlouh dob se pohly ledy v literrn sti webu. Iva pe sci-fi povdku Povdky -> Leirdansv napravova chyb a jej prvn plku si u mete pest. Jak to dopadne se snad dozvte pt.
Urit si nezapomete pest nov pspvky tak v pravidelnch rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
15. ledna 2009
Osm ron bilancovn

pin   Za uplynul rok zaznamenalo nae potadlo zhruba 1 800 nvtvnk. Proti losku je to mrn pokles. Potadlo ale zaznamenv jen ty, kte pijdou pes hlavn adresu na prvn strnku. Mnoho uivatel pijde pes vyhledava nebo ciz odkaz nkam dovnit webu. Podle sluby Navrcholu je jich v prmru 15 za den, tedy pes 5 000 za rok. A to nen tak mlo. T ns, e ns nkdo te, jinou odmnu z tto innosti nemme.

pin   Nejastjm odkazovaem je recko.orbion.cz a podle oekvn m na lnky o eckm ostrov Kos. Oblben jsou i dal kapitolky z rubriky Na cestch. Z vyhledva (nejvce z Google a Seznamu) pichzej nejastji dotazy na Dra doup a tak na rzn cle naich cest - ostrov Kos, Island, Skandinvie.

pin   Pravideln aktualizace jsme zvldli vechny, by nkdy (zejmna na podzim) s malm skluzem (do 5 dn). Pispvky jsou stle del a propracovanj, kde je konec nkolikadkovm fejetonm z potku webu?

pin   O vt plnech na modernizaci musm bohuel napsat tot co loni - odkldaj sa na neurito, pedevm z asovch dvod. Msto radiklnho omlazen prochz web takovou "plivou" modernizac, kter navenek nen moc vidt.

Dnen fejeton Svt kolem ns -> O povaze ryb napsala Iva jako reflexi erstvho majitele akvria. I ryby jsou individuality, pesvte se sami.
Nov pspvek v rubrice Na cestch -> Bjen cestujc na ltajch strojch je Ivino vyprvn o jedn trochu krkolomn pracovn cest, tentokrt vyjmen bez obrzk.
Tak nae pravideln rubriky Dobr zprva, Wrba a Plk msce byly doplny novmi pspvky.

Star zznamy - rok 2008 a pedchoz.


Warning: Use of undefined constant poc - assumed 'poc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/208976/virtual/www/src/z_new_09.php on line 280

Warning: Use of undefined constant errid - assumed 'errid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/208976/virtual/www/src/z_new_09.php on line 281
3263
Nahoru Nahoru