O pracovnch straidlech

U jste si tu mezi naimi pohdkami mohli pest nco o kolnch straidlkch. Pokud jste to opravdu udlali, byli jste otrveni, e ti dosplci zase maj vhody a straidla je netrp (pokud jste dti), nebo jste byli otrveni, e zajmav a poetick prvihy maj pouze dti a dosplci jen ty obyejn (pokud u je vm trochu vc let). Nen to tak, straidla se hem i kolem dosplk. Jen ty dospl oi u jsou takov otupl, e straidlka nevid a dosplci si jejich zlomysln iny vysvtluj pomoc Parkinsonovch nebo Murphyho zkon. Leckter dosplk, kter si peetl titulek, si pod pojmem pracovn straidlo" vzpomene na svho fa, ppadn na kolegu, kter mu minul tden pustil tk kus eleza na nohu. Netu, e se kolem nj motaj malic nenpadn sktkov, obvykle zvan kodivk Parkinsonv". Jejich hlavn ivotn npln je kazit lidem prci. Jsou astn, kdy jejich zsluhou nco nefunguje. Ucpvaj potrub, trhaj drty nebo vyhazuj pojistky. Kdy drte posledn roub, urit vm ho jeden kodivk vyraz z ruky a druh hned na podlaze sebere a hod do kanlu.

Velmi zludn straidlo je napklad Bonzovnk fomiln". Kdy si po hromad odveden prce vezmete na chvli do ruky noviny, pilk rafinovanmi skoky vaeho fa, aby vs piel zkontrolovat, kdeto kdy pracujete, a se z vs kou, odlk ho jinam, kde jin neastnk prv otevel noviny nebo pytlk se svainou. Bonzovnk je vjimka mezi straidlky, protoe pomrn asto pracuje tmov s Natvavaem Nevybravm a Katastrofkem Nenechavm.

Pokud pracujete s potai, urit jste se setkali s Datoroutem kodoradostnm". Je o nm znmo, e se iv datovmi soubory. Urit jste ho u vidli, to je ten klebc se ksichtejek, co se na vs zazub z obrazovky pot, co odkliknete URIT SMAZAT a zpsob, e si uvdomte, e jste si prv zlikvidovali celodenn prci. Datorout se tak rd prochz po povrchu pevnho disku nebo diskety a krabe drky zrovna tam, kde mte ta nejcennj data. To ovem zdaleka nic nen ve srovnn s besti eufemicky oznaovanou Uivatelv ptel nejvrnj. Pokud nevte, o koho jde, tak to je ta potvora, kter um zpsobit, e Vm Vae mil potadlo sdl Program provedl neplatnou operaci, a bude ukonen", ve chvli, kdy prv chcete uloit nkolikahodinovou prci (ppadn jet ped tm, ne na potai cokoli provedete). Nevm ovem, jestli n pota nen odborov organizovn a toto nen jen svrzn podoba stvky.

V potai pak jet pebv Pechmatk veobecn", jeho psobenm se zhadn sthuj klapky na klvesnici, take i kdy pete (o ty vy pece vdycky pete!) naprosto sprvn, napsan text je pln peklep. Obas tak zpsob, e v e-mail odejde nkam pln jinam ne ml, protoe seznam adres njak samovoln poskoil o dek nahoru nebo dol. Tak dal z vdobytk" modern techniky - mobiln telefon v sob ukrv spoustu zajmavch pidivk. Napklad Zvonimr vudyptomn" peliv hld, kdy vm zvonn mobilu nejvce zkomplikuje ivot. To pak nastane jeho chvle a zazvon. Teba zrovna plhte na stor, klikujete nepehlednou kiovatkou nebo vtte vzcnou obchodn nvtvu. astm spolenkem zvonimra je Spletovnk omylv", to je ten, co vm neustle podsouv patn slo. Nkdy vyvdj alotria spolen, to vs pak v dleit chvli vyru telefon a je to omyl.

V kancelch tak zhusta pebv Ukrva potmil". Pokud hledte spis, kter jste pece ped chvilkou dreli v ruce, checht se vm, dobe ukryt mezi anony. Papry nej, pouze je ukrv do nesprvnch hromad nebo sloek. iv se zbytky kvy a cukru, kter najde po uplkch. Znm jednu kancel, kde se rozhodli vystrnadit ukrvae tm, e kvu pij zsadn nkde jinde, teba na chodb nebo ve vedlej kanceli. Neudlali dobe, na uprzdnnm mst se shluklo velk mnostv Kri oslorohch", kte se jinak s ukrvai nesnej. Pozor Krie oslorohho si neplete s pbuznm druhem Kriem tiskrnovm". Ten se dostaten vyije mudlnm papru v tiskrn a s jinm straidly se nepe. Jejich pbuzn Zapka fliov ije pro zmnu v koprkch a vzbud se vdy, kdy potebujete rychle pipravit pednku nebo prezentaci, ppadn kdy mte posledn flii a je veer, take jinou urit neseenete.

Vechna ta straidla (na mnoho jsem urit zapomnl, za co se mi pomst tm, e se pi nejbli pleitosti pipomenou zvl᚝ povedenm kouskem), maj nejsp jeden jedin smysl: Maj ns pipravit k promn utvanho pracujcho ve spokojenho moudrho a vyrovnanho dchodce.

V zdech mi ovem sed pochybnost neexistuj nhodou i njak straidlka dchodov? A na co ns probh maj pipravit ona?! eby Vte co, radji nm napite

Jirka