A na cest pozn lovk, co je doma

Oslo (nekongresov) - ervenec 2009

Letos v ervenci se mi podailo dk laskav podpoe norsko-lichnsteinsko-islandskho fondu zastnit se mezinrodnho kongresu v Oslu. Odborn zitky pat jinam, ale tady se chci rozdlit o nkolik nekongresovch posteh.

Doprava a jzdn dy

Kontakt s veejnou dopravou v Norsku je pro bnho obyvatele R fascinujc u od potku. Na svteln tabuli vlku, kter jede od letit k hlavnmu mstu (pozor! jedou dva: 1) dra a astji jezdc oranov expres a levnj erven vlak s delmi intervaly, ale prakticky stejn dlouhou dobou jzdy), naskakuje daj o zpodn 35minut. Stejn hlky se objevuj na zastvkch tramvaj; tam se navc lze dozvdt, za kolik minut jede kter nejbli linka a poslednch pt minut vm to odpotv as po minutch. Vlek m navc jak jinak na Severu v kadm druhm voze kvo- a ajovar na mince pro zjemce (cukr mlko a liku si doplnte podle poteby).

Okouzlujc je tak mstsk lodn doprava na blzk poloostrov pln muze. Za pslunou sumu se d sehnat bu permanentka na nkolik dn nebo oslo pass, kter plat i jako vstupenka do muze (nkter maj ovem vstup zdarma).

Za pplatek stoj projka lod po Oslofjordu. Konen tu lze vidt ty prav norsk devn domeky. Ve mst je jich jen po mlu. Tak zahldnete bval letit na Forneby, kde jsme kdysi pestupovali na cest dle na sever.

Poas

Poas je tentokrt typicky norsk temno, mlha, chvlemi poprch, + 13 stup. Omluvila se nm za nj dokonce i mstoprimtorka msta Oslo, ale dky moskm vparm fjordu se v tom velmi dobe dch a okamit m pely vechny krkokraby.

Dramatinost poas vydrela po celou dobu pobytu, ponaje mrany zralmi pro pltna starch mistr a po krtk 20 minutov prtre i stejn rychl a zbsil slunen paly.

Msto

Msto samo jsme navtvili u ped nkolika lety pi poznvac cest po Norsku. Tentokrt je vce asu je vnmat beze spchu. Bydlm v pomrn barevn i barvit (pisthovaleck?) tvrti pln vykoennch emigranch osud. Zvlt zkraje vkendu je tu ivo celou noc.

Ve voln chvli prochzm hlavn tdu, parlament, divadlo, nmst s kanami. Je tu trochu globalizovan anonymn. Tyt obchody, tyt stihy, tyt slevy. Kam ses podlo Norsko?

Ndhern msy dobrot v pstavn ryb restauraci konen pipomnaj to zdej specifick. Obdivujeme letos nov otevenou Operu, kde bude slavnostn zahjen kongresu (lstky jsou pr na 3 roky dopedu vyprodny) a kochme se sochami na vechny mon zpsoby.

Sochy

Sochy jsou vbec fascinujc fenomn msta. Jsou prakticky vude, nejen v proflknutm Vigelandov, resp. Frøgnerov parku. Kolem hlavn tdy najdete rozvalujcho se psovce, o pr ulic dl bronzovho maxibobra. Nrodn divadlo je obklopeno sochami slavnch pedstavitel jet slavnjch rol. U krlovskho palce stoj krlovna Maud. Krle zase najdete (i se psem a na bkch s vznm podobnm znace kandahr) pobl skokanskho mstku v Holmenkolenu. Na boku radnice je socha rybe i se st a rybami v n. Ped nam hotelem se dere z dldn obrovsk ern ruka svrajc stbrnou ri. A na jednom nmstku je v kameni vydlaban podoba tve, kter dky osvtlen vypad tak plasticky (snad se jmenuje Okamik).

Vechno je to voln pstupn, mete si pohladit a osahat. dn vysok podstavce, nedostupnost a odtren od ivota. A vude plno kaen a vodotrysk, kter samy o sob vypadaj jako sochy z vody a inspirace autora. Navc jet ve doplnno mozaikami (teba i na zadn stran nadzemnho parkovit). Je mi smutno, jak moc se tahle strnka ivota zanedbv u ns doma!

Muzea a galerie

Folksmuseet je zdej pekrsn skansen (to je vdsk slovo a Nory by nepotilo, ale u ns u zdomcnlo). Ndhern vyezvan kostely, devn stavby ze vech monch kraj, vborn lesn jahody pro zpesten stravy. Ale na rozdl od ns historie nekon v dvnm minulu, tady pokrauje celm dvactm stoletm a po expozice z 90. let.

Muzeum vikingskch lod vidm sice podruh, ale dalo by se jet mnohokrt. Sml oblouky lodnch pd mluv za ve.

Fascinujc je i muzeum lodi Fram, kter vzniklo tak, e lo vythli na pevninu a doslova obestavli muzeem. Lo sama psob majesttn i bez uvdomn, jak dlouho na n bylo nutno pekonvat polrn podmnky. Mimochodem z balknku za zd je krsn panoramatick vhled na Oslo pes fjord.

Strava

Strava je krom tradinch kvy ponkud globalizovan, i kdy ta ndhern sms lesnho ovoce, kterou nm k sndani servruj s kukuinmi lupnky je nezapomenuteln.

Jeden veer tedy konen vyrme do mstn jdelny, kter slibuje norsk jdla. Hodujeme tedy na lososu s bramborem a okurkou, sobch karbantcch s hrachem a rybch knedlcch se slaninou. Po letech tak znovu potkvm prav norsk flatbred (nco jako knekebrot v tlouce pauzovacho papru, j se jako ploha tm ke vemu).

Paradoxy

Na cestch m vdycky pobav neekan paradoxy a neplnovit vychutnvan atmosferick zitky. Jeden takov se mi podail, kdy jsem byla kupovat jako drek malik stbrn Thorovo kladvko pro Ivu u moc zajmavho a originlnho vrobce kopi vikingskch drobnstek a velijakch koench pknost. V jednu chvli jsme spolu plkali o Praze, kde byl, zatmco z rdia hrl na nmeck stanici slovensk orchestr z Bratislavy.

Kliknutím se náhled zvětší.
Iva, 15.9.2009