O stbrn elence

Listopadov povdka

Mlad kouzelnice Dahliana se toulala krajem. Od jara, kdy vyrazila, u uplynulo mnoho asu. Ani nevdla kam a za m jde a te u byl listopad. Lid se brodili zvjemi spadanho list, jako by chtli pebrodit eku asu. Blil se soumrak a vichni ji spchali, aby do veera byli ve svch pbytcch. Dahliana se pro sebe usmla, protoe vdla, e dnes opt pesp v lese a rno bude zkehl zimou.

V zi zapadajcho slunce se cosi zalesklo na lesn pin. Byla to stbrn elenka s malm diamantem. Dahlian pipadala povdom, ale nemohla si vzpomenout, kde ji vidla. Vzala elenku do torny a la dl po pin, kterou objevila. Kvli tm nedola daleko, jen do jeskyn nedaleko od cesty. Kdy rozdlvala ohe a pipravovala si tboit, svitla j v hlav mylenka. Tu elenku vidla na hlav princezny zdej zem. Ale co dl tady? S touto otzkou na mysli usnula. Ve snu ji elenka pivedla k jaksi vi, provedla vnitnm labyrintem a zanechala ji ped starmi dvemi. Probudila se zkehl chladem. Schoulen v plti u ohn, pozorovala mln opar, pevalujc se nad jinovatkou okrajkovanou cestou. Kdy mlha ustoupila, vythla elenku a dala se na cestu. Diamant se nhle rozzil, e byl jasn jako veernice a vedl ji. Dorazila k vi, kter rozrela mlhu jako obrovit jehla z ernho mramoru. elenka ji provedla labyrintem uvnit ve, (skldajcm se z dve, chodeb a schodi) a pesn jako ve snu se zastavila ped starmi dvemi. Dahliana je otevela a zjistila, e se nachz v mal mstnosti, ve kter leela bezvldn princezna. Dahliana ji vzksila a odvedla ji z ve do nejbli vesnice. V tulnm teple hostince, princezna povdla, e ji unesli vojci krlova neptele a nkde v lese j spadla elenka. Pro princeznu pijel kor a Dahlian byla vyplacena odmna.

Provazce det buily do oken. Dahliana sedla u krbu v hostinci a popjela svaen vno. Byl posledn podzimn den a ztra u pjde jinou zem. Co ji ek, to netuila.

Iva, 15.11.2005