Hudba

Nastal as, ptel, pesn tak, jak jsme se dohodli. Osvobodme se a pouijeme To proti nim, i kdy je to zni. Kdysi dvno To objevili, dnes u znaj jen falen napodobeniny.

kaj tomu hudba.

 

Diskotka byla v plnm proudu. Zaplnn parket pitahoval pozornost. Jen v rohu slu sedla dvka a zejm se nudila. Nhle se nco stalo. Hudba se zmnila. Nyn hudba znla jakoby z jinho svta. To nebyla jen hudba. To byla samotn podstata hudby.

 

Tanit Jak ml ivot smysl bez tance? Ne, vdy j nechci tanit, tak pro?

 

Vybhla z diskotky smrem k oputn sti msta. Vyhnula se tancmu davu, kter mil k ece. Snaha uniknout hudb byla marn. Hudba prostupovala celm mstem, vnikala do kad mysli, do kadho krytu.

Dvka se zadvala ke kopci za mstem. Musm tam! vykikla do przdn ulice.

 

Tanit, jen tanit, dokud hraje hudba. Tanit, vdy vechno je jen tanec. Boj, lska, kad den i cel ivot je jeden dlouh tanec. Jedin, co se mn, je hudba. A na parketu je stle dost msta.

 

Na kopci se u kraje lesa zastavila a pervan oddechovala. I zde byla hudba. V kadm lstku, v kad vtvice, v kadm kvtu i v zemi. I vzduch vibroval melodi.

Vechny ivly maj svou hudbu, uvdomila si. Piznvm porku. Zaeptala a nechala se ovldnout hudbou.

 

Tanit Mezi stromy a k zapadajcmu slunci Tanit dl, dl a za hranice ivota

 

Kopec kon prudkm srzem a prv tam zapad slunce. Z kopce se tanenm krokem rozbhla jaksi postava jakoby vstc zapadajcmu slunci Jak dokzala jet naposledy udlat piruetu, to nikdo nevdl.

 

a za hranice ivota? A pro ne? Vdy smrt je jen cesta dl.

A po kad cest se jde lpe, kdy hraje hudba.

Iva, 15.06.2006