Zlatovlska

Na jednom zmku ila krsn princezna, kter se jmenovala Zlatovlska, a ta umla pr uitench prac, co bylo prt, vait a jet t a vyvat a plst. Jednou se njakou zhadou stalo, e krlovstv njak zchudlo a zrovna kdy Zlatovlska nebyla doma. Ale Zlatovlsce se taky nevedlo, protoe zrovna byla v lese a zabloudila, ale natst mli pobl sdlo loupenci, a protoe mli dobr srdce, tak vzali Zlatovlsku do sluby. A protoe Zlatovlska rda pracovala, tak to rda udlala.

Jednou j loupenci ekli, me jt s naimi dalmi slukami na ples. Zlatovlska vyndala ze skn vechny aty, jak kdy s ostatnmi slukami uily. Zlatovlska si vybrala bledmodr aty a zlatou elenku, na kter byl pipevnn bledmodr zvoj, jin si zase vybrala takov aty, e v nich vypadala jako noc s hvzdami, a kdy se vechny oblkly, tak se chystaly na cestu.

Na plese se Zlatovlska setkala s princem ze sousednho palce a princ si myslel: "eknu to Zlatovlsinm rodim." a tak se taky stalo.

Jednou se Zlatovlska ptala loupenk: "Mohla bych u jt dom?" A loupenci j ekli: "Me jt dom, ale jet ti nco dme." A vyndali dva plt a jednu zstru a ekli: "Kdy bude potebovat vyvznout z nebezpe, tak si vezmi tu zstru. A za druh, kdy bude potebovat odnkud utci, tak si vezmi tento pl᚝, a kdy bude potebovat nco rychle vdt, vezmi si tento druh pl᚝." Zlatovlska loupenkm podkovala a vydala se na cestu dom. A protoe u znala cestu, tak j cesta tak dlouho netrvala a zanedlouho dola k palci a jej rodie byli rdi, e se Zlatovlska vrtila. A Zlatovlska si potom vzala prince za mue. A mli se dobe a do smrti a jet si o nich lid dlouho vyprvli.

Ivuka