O tyech zakletch alch

To vm jednou byly tyi zaklet aly. Tedy ony nebyly ani tak pln zaklet, jako sp trochu kouzeln. Umly se toti promovat v bl labut, divok kon, ale taky teba v tanenice a taky ledacos jinho. Jednou jedna z nich (prv promnn v tanenici) tancovala jenom tak na louce a tam ji uvidl mladk z nedalek vsi a hned si ekl: "Takov pkn a ipern tanenice, ta by se mi ale lbila. A taky do hospodstv by se mi hodila, jak hbit by se asi umla otet kolem plotny a pece a u necek s prdlem, kdy tady tak krsn a vesele tan." A hned se j zeptal, jestli by ho nechtla. A ona e ano, ale e si ho vezme jenom tehdy, kdy i jej ti sestry si najdou enichy, e u si to dvno slbily.

Mladk se zamyslel, ale napadlo mu, e ve vsi by se asi nalo vc takovch enich jako on, a tak sv tanenici slbil, e ty dal ti enichy pivede. Ani mu to nedalo tolik prce, jak si myslel. A chystala se svatba. enii podali sv nevsty, aby upekly svatebn kole, a ony na to kvly (bodej by ne, kdy stejn potaly s tm, e si je jako vdycky vyaruj a kdov co se smlouvaly, e budou dlat ve volnm ase nejsp kout pikle na musk).

Vtom letl kolem na svm tryskovm sportovnm estivlcovm ultraturbokoberci arodj Mordydy (kali mu tak proto, e za kadm druhm slovem dodval mordydy) a ten kdy vidl, co aly kuj, ekl: "Mordydy, to tedy ne, takhle vindlovat se tady nebude!" A hned je zaklel, e u nemohly arovat ani se mnit v bl kon nebo labut, ba ani zptky ve svou al podobu se nemohly vrtit. A tak u zstaly napod obyejnmi dvkami a vechno musely dlat docela obyejn jako ostatn lid. Ale po ase Mordydyho kouzlo zeslblo. A tak kdy se ve vech tyech rodinch narodily dti, jejich maminky si tak obas po maminkovsku zakouzlily (teba, aby se vechno vas stihlo a byly pkn vnoce, nebo aby dtem rychleji uteklo kdy jsou nemocn a vbec, vdy to nakonec znte sami). Ale jako vechny maminky si i tyhlety tyi daly pozor, aby je pitom kouzlen nikdo nevidl. Co kdyby letl kolem zase njak ten Mordydy?!

Iva