O malm zelenm mimozemnkovi

Byl jednou jeden mal mimozeman. Jako kad sprvn mimozeman byl neobyejn zvdav a stejn tak jako kad mimozeman byl promnliv. To znamen, e se snail vdycky objevovat v t podob, v jak ho lid, delfni, alfacentauan nebo teba oktopavouci oekvali a pedpokldali. Jene ml smlu, jako pozorovatelskou pozici nafasoval Zemi a jako pidlen objekt zkoumn lidi, a tak dky jejich omezen pedstavivosti furt coural okolm v podob mal zelen potvory a jen vzcn mohl mnit poet nohou a tykadel (pravda semo tamo mu njak lovk s vtm rozhledem dopl i pr psavek, chapadlo i hpidlo).

No uznejte bavilo by teba Vs courat furt podzvukovou rychlost v njak pedpotopn main, co pipomn jdeln pomcku, kdy jste graduovan specialista v oboru superprostorovho bodovho prostoru inteligentnch entit. A nic proti chlorofylu, ale kdy nemete ani na chvilku uplatnit mdn metakolorick galaktick tetovn? No fakt, to by vm taky klesly tty na 20%. Zkrtka mimozeman toho u ml pln kecky, toti pardon trysky. Ne e by sloil jen tak hpidla na bahboucha, ale byla to dina. Zkouel se vett do snu njakmu tvoivjmu spisovateli, novini nebo mali, ale fungi acidi (= houby s octem na kyselo). Vechno to byla eldka konvenn a netvoiv. Zase nevyel ze zelen a chapadel.

Jednou u si skoro myslel, e je u cle. Narazil na architekta a ti jsou pane svou tvoivost njak vyhlen. Nenpadn mu zkouel poslat do pedstav trochu npaditj podobu mimozemana. Ale vili byste tomu? Ten architektonick nafoukanec nafoukan podle tch signl vytvoil nco jako rotan hyperboloid a postavil to na jedn hoe a jet ml tu drzost myslet si, e je to jeho vlastn npad. (Vak taky mal zelen mimozeman dodnes kdykoli vid v noci osvtlen vrcholek Jetdu, zuiv skpe zubnmi ekvivalenty.) Prost i tenhle pokus selhal.

Mimozeman u si doopravdy zoufal. A jednou potkal natst dti ze kolky, jak ly zrovna na prochzku. To bylo konen ono! Dti mly snad vc npad o jeho mon podob, ne mimozeman sm. To bylo nco! Cel dlouh hodiny se mohl promovat v co chtl a jak chtl a dtem to na rozdl od dosplch, kte se kdovpro maj za chytej ne dti, vbec nepipadalo divn.

Jene tady narazil zase na sv rodie, protoe ti jsou vude ve vesmru podobn a taky maj za kol pivst sv potomky k vcem, do kterch se dtem vbec nechce a na opltku je omezovat v tom, co je bav. A tak asto, kdy byly v nejlepm, uctil mimozean vlen paprsek nkterho ze svch skupinovch rodi a uslyel:

"Grrgzzi, nehraj si pod s tmi lidmi, jet od nich chyt njakou nemoc teba tu... no... fantazii!"

A dti ze kolky se pak vdycky divily, kam se podly ty jejich pedstavy, se ktermi si zrovna te ped chvilkou moc pkn hrly.

Mal zelen mimozenan
Iva, srpen 2005