Vodn princezna

Jeden princ jednou jel na lov, ale protoe slunce hodn hlo, dostal i s konm ze. Kdy pijeli k jezeru, princ napojil kon, ale vody v jezee neubvalo. Princ se tomu podivil a jak si tak jezero prohl, spat na dn sedt krsnou dvku, jak si hraje s mulemi. Pokal a se dvka vyno. Za chvli se dvka vynoila a princ se j zeptal: "Vzala bys si mn?" Dvka ekla "Ale ano, jen chvli pokej ne si nazuji stevce." Potom se dotknula vody a hned ped n stly bl stevce. Dvka se obula a byla jet hez. Princ j posadil na kon a jeli.

V hrad se vichni pili podvat na krsnou nevstu. Hned to slyelo jedno dve kter tam dlalo druiku. Oblkla se a vzala si kytku, protoe tam bylo zvykem , aby druika doprovzela enicha s nevstou, podala enichovi kytku a ten ji ml hodit sv mil. Svatba byla vesel, ale radost netrvala dlouho, protoe se roznesla zprva, e se do msta nasthovala zl obluda. Princ s princeznou si vdli rady. Odevzdali hrad sloucmu s druikou, kte se hned vzali a princ s princeznou odletli a mli se dobe a do smrti.

Ivuka