O princeznch, kter byly zaklety do draic

V jednom krlovstv mli ti princezny. A jak u tak princezny nkdy bvaj, byly rozmazlen, protivn, hdav a nic jim nebylo recht. Hdaly se navzjem i se vemi okolo, dokonce s tatnkem krlem a maminkou krlovnou. Po zmku si vichni potichu kali, e tohle nejsou dn princezny, ale uinn draice. A kdy se jednou princezny pohdaly u veee, otec krl se rozzlobil a to, co si vichni mysleli ekl nahlas: Draice jedny, thnte do svch dr." A jak to doekl, z princezen se staly draice, pmo san. T nejstar narostlo devt hlav, t prostedn est a t nejmlad ti.

Jestli pedtm bylo na hrad pro hdav princezny kruno, bylo te jet mnohem h. Draice maj na hdn se, protivkovn a vskn vc hlav ne princezny, a dokonce i kdy byla nkter z nich sama, hdaly se jej hlavy mezi sebou. K tomu ten dm a plameny z tlam, kadou chvli nkde hoelo a hradn hasii u byli cel znien.

Krl se rozhnval podruh a vyhnal princezny z hradu, a si hledaj doup ve skalch jako jin draci. Princezny draice tedy ily ve skaln jeskyni. Jednoho dne letl nedaleko ciz drak a jak princezny uvidl, hned se k nim snesl. A e lt u dlouho po svt a marn hled njakou draici a rd si jednu z nich vezme za enu. Princezny se, to se v, mezi sebou pohdaly, ale drak si vybral tu nejstar, e m nejvc hlav a odletl s n do svho doupte. Za as se objevil jin drak a vzal si tu prostedn, ani ta nejmlad nemusela na enicha dlouho ekat. Mohlo by se tedy zdt, e pohdka m dobr konec. Ale konec jet zdaleka nen.

Draci zpravidla nejsou vzorem dobrch mrav, krom zliby v porn princezen maj jet spoustu dalch nehezkch zvyk. Svm draicm leccos toleruj, u proto, e je jich na zemi mlo a pokud by byli pli vybrav, vyhynuli by. Jene princezny draice byly pli i na otrl draky.

Nev se sice, co se stalo s dvma zbvajcmi, ale pbh nejstar princezny je pomrn dobe doloen v prastar kronice Dadamilov. Nejstar princezna se usadila se svm dram manelem pobl Tramtrie dobe znm tenm Folk&Country a ctitelm Vlasty Redla. Jak el as pestalo ji ale bavit bt pod protivn draice (ono kdy nco muste, tak to kupodivu nen zdaleka tak zbavn, jako kdy Vm to zakazuj). A tak si lmala vech devt hlav jednu po druh, jak by mohla svj osud zmnit. Ale a se snaila jak se snaila, drak si stejn neviml, e m te doma docela milou manelku. A co teprve, kdy jednou piel na nvtvu do jejich obecn jeskyn nadstandardnho typu s dlkovm geotermlnm vyhvnm, tekouc pramenitou vodou a masnm gejzrem princ s ciz princeznou. Jje ten se j lbil, ale eknte, kter sv cti dbal princ by si vzal draici (a to i tehdy kdy mu devtihlasn zpvala jeho oblben hity Spiritul kvintetu a jet pitom v jedn tlam upekla bbovku av druh kue ?) Ani drakovi se nevedlo lpe. Ciz princezna, kter pr chodila svtem a hledala njakou postel s hrkem nebo co, byla tak jemn, vldn a pvtiv. To by byla doma pohoda!. Pomyslel si Teba by mi obas i kdla veer namasrovala!" On se toho lovk, toti pardon drak za den nco nalt, kdy chce zabezpeit rodinu. A tak si oba smutnili a nevdli co pot. A nakonec, kdy veer host usnuli, vypravil se drak i draice za svm/svou vytouenm/ou a opatrn je polbili. A to vte polibek je vdycky vc kouzeln a v pohdce m njako slu!

Princeznu draici ten polibek promnil zase v princeznu a ne ledajakou, ale zmoudelou a snad tm i trochu zkrsnlou. A ciz princezna to bylo teprve pekvapen pro draka zmnila se do sv prav podoby. Stala se z n draice a taky ne ledajak, ale dokonce tyiadvacetihlav a moc drakovi dkovala, za to e ji vysvobodil ze zaklet zlho arodje, kter si kdov pro usmyslil, e ji promn v princeznu. Jakoby bylo princeznm na svt lp, ne draicm (co si mme nalhvat, oboj jsou na vymen). A tak se v mru rozeli do svch domov, ale as od asu se navtvovali, aby nezapomnli, jak jim bylo, kdy nebyli sami sebou.

O osudu druhch dvou princezen panuj jen sporn legendy. dajn se nadosmrti zneptelily, kdy se pohdaly o to kter bude volebnm symbolem tykoalice (bodej ne, jedn hlav pebvalo, druh se zas nedostvalo a takov plastick chirurgie je dosti nkladn zleitost i pro draka, nemluv o tom, e DVZP (Dra veobecn zdravotn pojiovna) ji, jak je jejm neblahm zvykem, nehrad).

Jirka a Iva