Pohdka o iimu

Cestujete rdi? A kde u jste vlastn byli? V ecku nebo na Brdech, v Mlad Voici anebo ve panlch, na Kanrskch ostrovech nebo na ertov Mln? A u jste nkdy byli v iimu? Coe, nebyli? Jak, vy vbec neznte iimu? No, tak to musme zat pln od zatku.

Byla jednou jedna vesnika, co se jmenovala iimu. Ta vesnika ale byla moc zvltn. ona toti leela na takovm arovnm mst. Hluboko pod n byl v zemi zakopan zzran kmen Splnnch pn. Vdycky kdy si nkdo nco pl, tak se to stalo. Ale mlo to jeden hek, nesmli jste si pt nic patnho nebo nco, co by druhm ublilo. Pokud jste to toti udlali, kouzlo se obrtilo a bu se stalo to nepkn vm samotnm nebo se stalo nco moc pknho tomu, komu jste pli zl. A tak si na to v iimu zvykli a nakonec vbec pestali mt nepkn pn. Stejn se jim to nevyplcelo.

A to si pedstavte, e jste si kousek toho dobrho mohli dovzt i dom. V iimu toti vyrbli krsn keramick pufufnky, kter mly tu moc, e kousek iimskho dobra dovedly penst i do ostatnho svta. A za as po nich byla takov poptvka, e iimt zaali vyrbt neprav nekeramick pufufnky, kter si lidi kupovali jako talisman, kter jim pipomnal, e maj mt jen dobr pn.

Taky jste mohli v iimu koupit psniku sloenou pro nkoho, koho mte rdi. Nebo si odtamtud pivzt polepenou maminku, kter se rno nikdy nezlob a nespch, kdy jdete do koly. Nebo polepenou holiku i chlapeka, kte si nekresl inkoustovm perem po pein v posteli. A kdy to dlaj a je z toho prvih, tak to hned rodim nebo babice vas eknou a vbec. To vte, e se to vechno brzy po svt rozneslo a lid tam zaali poslat sebe samotn nebo druh lidi, aby se polepili. Jist si umte pedstavit, e za njak as byla vesnika cel peplnn a navc tam obas zkouel pijt nkdo hodn zl, kdo zkouel ta pn otoit od dobrho k nedobrmu.

A tak iimu vesnian nakonec zaarovali, aby mli od nechtnch nvtvnk pokoj. A te tam mohou cestovat jen dti (vechny dny krom ter a taky ne o vkendech) a sem tam si mohou vzt s sebou i nkter dosplky (alespo ve snu). Tak se tam nezapomete nkdy o przdninch zastavit

Iva a Iva