O kilov perle

Jeden princ hrozn rd jezdil na lov a jednou se stalo, e zabloudil. Jak tak bloudil, najednou se koukne na nebe a vid, e je noc. Jak tak jede, vid ped sebou velkou jeskyni, vejde do jeskyn a tam vid na stovky postel a na nich leet spanil dvky, jedna krsnj ne druh, ale jedna byla nejkrsnj. Princ v n poznal Hvzdnku, dceru jednoho krle. Vude se mluvilo o jej krse a dobrot, byla to nejspanilej dvka na svt. Princ chvli ekal, a se dvky probud. Netrvalo dlouho a dvky se probudily a Hvzdnka poznala prince. ekla mu, e je zaklet a e by j mohl vysvobodit a dala mu kilovou perlu. A ekla mu: "Kdy bude chtt o mn vdt, zato tikrt tou perlou a zjevm se ti." To ekla Hvzdnka a zase usnula.

Princ se vrtil veselej a jak byl tak vesel, tak nakonec usnul. Zdly se mu pekrsn sny, jakoby mu Hvzdnka eptala: "Ach, mj mil, ach!" Rno se princ probudil a vydal se na lov. Jel zrovna na to msto, kde vera zabloudil, ale jeskyni u nevidl. Vzpomnl si na Hvzdnku, zatoil perlou a Hvzdnka se mu zjevila, ekla: "Ach, mj mil, prosm vysvobo mne." Princ ekl: "Ach ano Hvzdnko. Ale jak?" "Jednodue, vdy se ti to samo vyjev." Princ si sedl na kon a vyjel na cestu.

Jel a jel, a pijel ke kamennmu hradu. V zahrad se prochz Hvzdnka, jak prince spatila, bela k nmu a ekla: "M tst kdyby tu byl arodj je po tob." Princ j vysadil na kon a jeli dom a potom se vzali.

Zaklet hrad
Vysvtlivka: Hrad je promnn jeskyn.
Ivuka