O princezn Rozcuchand

ila byla na jednom hrad v jednom krlovstv princezna Rozcuchanda. Dv se nejmenovala Rozcuchanda, ale mla docela hezk holikovsk jmno jako napklad Anika, Hanika, Michalka nebo tak njak, jene to u si v tom krlovstv nikdo nepamatoval. Vichni j kali jen a jenom princezna Rozcuchanda. Tahle princezna se toti u jako mal stran nerada esala. Dokzala si vdycky vymyslet spoustu dvod, pro se zrovna te neme uesat, a to nakonec dolo tak daleko, e u na hlav nemla es ale "rozcuch". A podle toho j zaali kat Rozcuchanda. Nejen e nebyla uesan, ale vlasy se j velijak knotily a chomovatly, taky si v nich obas udlali vrabci hnzdo (i mlata odtud dvakrt tikrt do roka vyvedli), o jinch zvtkch - teba vekch ani nemluv.

Princezny bvaj nkdy hodn, nkdy sp hloup, obas i zl a nafoukan. Nae Rozcuchanda byla ten prostedn ppad, co horho - ona byla na ten svj hloup npad jet pyn. Vyhlsila, e rozcuch je ta nejvt mda ve svt a e bez podnho rozcuchu v jejich krlovstv nikdo neobstoj, ba ani svoji prci i ad neme podn zastvat (jako by nebylo dleitj sp to, co m v hlav, nejen na n). No a dvorn dmy ! To si nechte vyprvt ! Dvorn dmy se dokonce pedstihovaly, aby napodobily co nejvrnji princeznin rozcuch, i uml vrabce a vajka si do vlas zapltaly (tak to chod, kdy nkdo m hlavu przdnou, sna se alespo pedvst, e ji m vbec - a pravda to se zaknocenm nemytm a nevoavm rozcuchem pehldnout nelo).

A bylo m dl h. Princezna si toti usmyslela, e se bude vdvat a enicha si pr vybere podle toho, kdo bude mt ten nejzajmavj a nejzvltnj a vbec nej- rozcuch. A enichov pichzeli jen co je pravda. Koneckonc krlovstv bylo rozlehl, rodn a zachoval, to si kali, e njakou tu potetnou princeznu navrch pece vydr. Dokonce vznikli v tu dobu zvltn paruki a vlsenki, kte vyrbli paruky s rozcuchy pro enichy, protoe mt na hlav tu hrzu, kter se v tomhle krlovstv nosila, napod, to peci jen princov nechtli. Ale snad e nebyli paruki a rozcuchovnci tak zrun, snad e princm z o pli koukalo, e jim jde sp o krlovstv ne o princeznu (a mon dokonce to bylo tm, e neprav rozcuch tolik nevonl - tedy sp tolik nebyl ctit jako prav neumyt vlasy), zkrtka princezna na nich vdycky njak poznala, e tak trochu id, a dn z enich se j nelbil.

Teprve kdy piel princ Mla, princezna jen otevela pusu (ani zavt ji nemohla, dokud j vrchn ceremoni nedal herdu do zad) a tie zrala Tak se j zalbil, a se j srdce rozbouchalo. A co teprve ten jeho rozcuch, jak byl zvltn. Bylo to jemn a nadchan a kdy na prince zasvtilo slunce, zdlo se, e m na hlav ne vlasy ale zen. A vn se kolem nho nesla jako kdy na jae jemn zapr do bezovho hjku. (Princ byl osthan na jeka a umyl si vlasy bezovm ampnem.) "Ten bude mj mu a dn jin!" ekla si princezna. Jene kdy princ Mla uvidl Rozcuchandu zaal se stran smt a sml se a sml se a sml, a se za bicho popadal, zatmco dech nemohl popadnout vbec. A snad e byl ten smch kouzeln, jak u to u upmnho smchu bv, snad e u mlo rozcuchan krlovstv sv vlastn hlouposti dost, m dle se Mla sml, tm vce dvornch dam i dvoan se k nmu pidvalo a pi pohledu na ostatn se u taky za bicha popadali. Nakonec ale zahldli v zrcadle na stn, ve stbrnm pvsku nebo v letn mse i svj vlastn rozcuch, zervenali, ztichli a jeden po druhm utekli stydt se nkam do stran, jak hlouposti to tolik let vyvdli. Nakonec utekla i princezna, i ona uvidla, jak j to neslu.

A kdy se o pl dne pozdji seel cel krlovsk dvr nemohli svou princeznu vbec poznat. Vlasy mla hebk rozesan a voav a svtily j skoro stejn jako oi, kdy pi pohledu na prince zjistila, e se mu lb a e ani on nechce za enu dnou jinou. A byla svatba. Ale tuhle pohdku od t doby vyprvly v rozcuchanm krlovstv maminky vem dtem, kter se nechtly esat.

Iva