O koce a myi, jak spolu uzaveli opozin smlouvu

V jednom starm dom ve sklep ila my. Mla malou dru v jednom nepstupnm rohu za starou almarou, a kdy padl veer a dm ztichnul, vydvala se na lup. Tu okusovala uloen brambory, jinde prohryzala roek pytle se zrnm, promejdila kad kout, nic jejm zoubkm neodolalo.

Jednoho dne se obyvatel domu rozzlobili, a rozhodli se s my rzn skoncovat. Druh den pinesli dom koku, sp napl odrostl kot. Dali j mlko a pustili ji do sklepa. a se chvli prochzela po sklep a brzy o myi vdla, jene k jej de nemohla. Hldala ji tedy z povzdl.

Myi nastaly zl asy. Dv byla ve sklep pnem, te se skoro nemohla pohnout z dry. Brzy mla hlad a ze. Z dry se odvaovala jen na krtk chvilky a vdycky pitom velice riskovala, protoe koka byla pozorn, nkolikrt se skoro trefila a jej drpek krbnul my do koku. A jedn noci byla my njak roztkan, nepozorn, a najednou hup - u ji koka drela v drpech.

a si svou koist prohlela a my pskala strachy: "Pus mne, pkn prosm, pus!" "Kdepak", koka na to, "tebe jsem dostala za kol chytit a taky jsem to jako dn a sv cti dbal koka splnila. Te t pinesu pnm, ti budou mt radost." My prosila dl: "Pus m, uku ti, kde schovvaj slaninu, je j tam dost pro ob." To na koku neplatilo. "Dostvm od pn mlko, slanina m nazajm", odpovdla. My horen vymlela, jak by se koce peci jen njak vykroutila, a v t nouzi dostala npad. "Pines m pnm. Oni t pochvl a pak vyenou, protoe kdy nebude ve sklep dn my, na co by si dreli koku? dnho darmorouta ivit nebudou, j je znm." Koka byla pod tak trochu kottem a tak byla dviv a bezelstn. "To pece nemohou udlat, to by bylo nefr!" brnila se. "Kdy t nechytm a ty bude dlat kodu, tak m taky vyenou a pivedou sem jinou koku," namtala . Jene my u poznala, e jej lest padla na rodnou pdu a koku pesvdovala, co mla sly.

Nakonec se ty dv domluvily. My slbila, e nebude dlat dnou kodu, bude sbrat jenom drobeky a bezcenn zbytky. Koka ji bude za tchto podmnek tolerovat a nech ji t, stlm chytnm si zajist pze pn a pravidelnou misku mlka. A svte div se, ono to opravdu fungovalo.

Jirka