O broukovi Stejskalkovi obecnm a Strachu velkookm

Mon vte o tom, e jsou vdci, kte se cel ivot zabvaj studiem brouk a hmyzu vbec. Studuj, jak si ti brouci povdaj, m se iv, kde ij a tak. Nkdy je taky sbraj, velijak preparuj, td a pak ty sbrky teba nkde vystavuj. Vak taky v Praze v nrodnm muzeu jsou takovch sbrek pln cel velk sly. Ale ani tihle odbornci mon nevd, co pitom zn skoro kad dt (taky mon proto, e u jsou tak velc, e na to, jak to bylo, kdy byli dtmi, u dvno zapomnli).

U se Vm mon stalo, e jste byli jako mal nkde sami, nebo teba jste vyjeli na kolku v prod a dlouho nevidli maminku a tatnka a brky nebo sestiky a bylo k veeru a vm bylo najednou smutno ani vlastn nevte pro. To je toti tm, e si na vs sedl brouk stejskalk obecn. Abychom vm ho popsali, je takov velk a ern, trochu se podob kovakovi z Ferdy mravence. M dlouh splihl ern krovky a ern cilindr, a ten kdy smekne, sype se z nj smutno. Takov divn smutno pronic a zanic, ale o to smutnj. Brouk stejskalk ije nejastji v dtskch tborech a chatch, kam se teba jezd na kolku v prod (nkdy, ale to je vzcn, dokonce i u babiky a ddeka pod gauem), tu a tam pev i v komoe kolky mezi lehtky na poledn span. Vychz a vyletuje hlavn ped veerem nebo v dob, kdy se doma vyprvj pohdky. Tko se proti nmu brn, ale jednu vc stejskalk prost nevydr. To kdy se smjete. Tak stran ho to toti pitom lecht, tak hrozn to s nm hz, e se pak neudr a mus spadnout.

Jinde zase ije Strach velkook, vypad jako takov zvltn prhledn brouk s velikannannskma oima a kdy na vs sko, poznte to podle takovho zvltnho lechtn a chvn v aludku. Strach velkook je uiten, ale ne kdy se pemno (protoe bt se teba cizho velkho psa nebo jedovatch vc nebo nebezpench lid je dobe, ale nen dobe, bojme-li se pedem a zbyten a vc, kter umme a znme). Strach velkook ije v tmavch koutech, nkdy taky v atnch u bazn, kde se u dti plavat, me hat i na vrku kopce, kde se lyuje a podobn. Nejlp se proti nmu brn pohledem do o, kdy si na nj chceme shnout nebo udlat to, eho bychom se podle nj mli bt, to nevydr a zane se zmenovat a zmenovat, a zmiz docela. Ale bda kdy ped nm utkme a mme strach ze strachu, to roste a roste a pak me bt tak velk, a to skoro vypad, e by ns mohl spolknout. Co ale vbec nesn je, kdy ekneme: "Podvej strachu, j vm, e se te bojm - to se nkdy stv - ale j te pjdu a zkusm ten strach pekonat !" (Protoe tak vypad statenost, e pekonvme strach. Kdo se vbec neboj nieho nen ani tak staten, jako sp nkdy hloup, protoe vci nedoml.) No a kdy takov strach v a sly, e ho pesto vechno chcete peprat, tak to u pedem v, e m prohrno a v tu chvli upaluje do dlky a nkdy je pi tom dokonce slyet jak si tie hrzou kvl

Iva