Pohdka o Jekovi

To kdy u ili lid na svt hodn let a nebyli u to dn pralovci a neandrtlci, ale opravdov lovci (dokonce o sob tvrdili, e jsou rozumn), pilo jim lto, e se pod perou a hdaj jako mal kluci a domluvili se, e te u na sebe budou hodn. Jene s lidmi to mte tk u kdy jsou dti a kdy jsou dospl je to s nimi dokonce jet t잚. Kad si to, jak na sebe bt hodn, pedstavoval pln, ale pln jinak. Nakonec se o to "hodn" tak straliv poprali a pohdali, e dokonce na truc zaali mluvit rznmi jazyky, aby jim ti ostatn nerozumli. Ale pesn v tuhle chvli toho zaaly mt dost jejich dti. "To je peci jednoduch", ekly v tch rznch jazycch svm rodim. "Kdy jsou na sebe lid hodn, tak se na sebe pece usmvaj, mluv na sebe hezky, maj dost asu, aby si spolu mohli hrt, a dvaj si teba drky." To se dosplm lbilo. "Vdy ty dti maj pravdu!" ekli si. "Tak njak to udlme."

Jenome znte dosplky. Jak se nco dleitho nech na nich, vtinou to zamotaj a popletou a pinejmenm se o to pohdaj, pokud rovnou spolu nevl. Vtinou kvli takovm hloupostem jako kdy se m vybrat ten as drk, kdo je m nadlovat a jak se m jmenovat, jestli bude chodit pky nebo jezdit na sanch, , jak maj bt ty drky, aby byly sprvn a vbec. Zkrtka, dosplci dlali vechno pro to, aby to dtem zkazili a omlouvali se pitom "vymi zjmy. Jako obvykle.

Ale stejn od t doby - a e u je to pr tisc let - jsou na sebe sice lid vtinu asu pkn potvorn, jene v kad zemi pichz kad rok nkolik dn, kdy jsou na sebe lid hodnj, ne je obvykl. Maj na sebe vc asu, pkn se na sebe usmvaj a dvaj si drky. Aby si to odvodnili (dospl mus mt pro vechno pdn dvod) museli ten as pojmenovat ( teba vnoce). A protoe dospl vd, e bt na druhho hodn nen vbec snadn, a tak si mus pivolat na pomoc nkoho, kdo jim pome ten hezk as udlat, protoe je pro n tk vit tomu, e to dobr m kad z ns v sob. U ns doma proto pin as vnoc a drk a vbec veho hezkho Jeek, kterho sice jet nikdy nikdo nevidl, ale pitom se ho kousek skrv v kadm moudrm i nemoudrm lovku. Ale dti, ty vd sv, protoe um bt hodn jenom tak, ppadn zlobit jenom tak a nemus si vbec, ale vbec nic zdvodovat.

Iva