Poesie pro cestujc
Internetem

Iva

Letn

Stbla trvy
M nn hlad po tvi
Ta zvratn vn mi zamotala hlavu
V polednm ru chvje se lto
A j jak vdma z lstk aje
tu z mrak nai minulost
Ptomnost
I budoucnost
Obavy

Boj se, e ti zmizm
Jak psek mezi prsty
Tvj svt bude mi cizm
Zvolm si jin cesty

Zd se ti, e se ztratm
Jak smtko v proudu potoka
Neboj se, zpt se vrtm
A zas ti padnu do oka

Zrcadlo (mrn existenciln)

Tak tohle jsem j
Ta pro jin dvrn znm tv
Na kterou si lta nemu zvyknout
Oi dva unaven pozorovatel
V modravch jezrkch
Smutek, smch, radost, pl,
Soucit, nava, hrdost, vztek
Nepravideln host
Kte se nikdy nehls pedem
Nkdy tak dospl pohled
Nedoke zakrt svt dtte
 
Na ele vrsky a olky ve tvch
Kdosi mi ekl, e mm krsn smv
A j se marn snam zjistit
Jak vypad
 
sta a jazyk
Um zranit i podpoit
A obas peml dv, ne mluv
Mon to tak m bt
 
Tak tohle jsem j
Jenome j je moc irok pojem
J jsem pro kadho nkdo jin
 
Ty, zrcadlov
Kter ses nikdy podn nelila
Snad proto, e nos jin masky
Odpus nm nae viny
A stav se nkdy na kus ei
Mme si toho dost, co ct
 
O em?
 
Peci o sob
Pohldni na svt
Ospalm svtlem pikryt
Do jinch svt odltly vlatovky
Ztichl as v umc zplav list
I v srdcch
Mn se barvy

Boue

Dnes opt vyjel Divok hon
V och plamenn nenvist
A proudy slz sm zemi

Dnen noc se div jezdci projedou kolem
Kopyta zadun a prskne bi
Stromy se budou tst strachem

Dnes bude obloha trhna na kusy
Pak zbude po jezdcch jen velik ticho
Ztra vak mohou se zjevit zas

Podzimn

Slunce poklidn opadv
Ptci si ho odnej na jih
Paprsky se mu zamotaly mezi draky
Pomalu erven na semaforu roku

Tak si ho kousek schovej
Ne vybledne v rann mlze
Ne se ztrat ve vni pkovho aje
Ne pijde zima

Trable se kolou

Kad rno mozek vol:
Hned m zapni! Bude kola.
Jestli m zas nezapne,
sama uvid,
Poznmku hned dostane,
vechno pokaz.

J mu na to povdm:
Jen se neboj, mozku!
Do koly dnes vechno mm,
vechno je v podku.

Pak pi chzi ze koly
s mozkem si povdm:
Dobes, mozku, pracoval.
Z bsn jedniku mm.

Vnon

Snhov vloky k zemi se snej
krl nm vnon as.
A v domech lid tie si eptaj.
Za okny andl a mrz.

Bab lto

Hndne u trva
a loutne list,
mihlo se lto v korunch.

Odltlo v dl a
v spadanm list
pomalu uplouv krajina.

Rudm zlatem stromy z
v teplm podzimnm soumraku.
Zem utop se v svatozi.
Lto se skrylo do drak.

Jarn hledn

Te se dotkl mal kvtek
po kolena holch ltek.
Dt marn bh travou,
nenachz botu pravou.

Potom smutn bduje:
"Matka mi vyhubuje.
Kdy se jaro vrtilo,
hned jsem botu ztratilo!"

Letn pse

Ohe ho
a plameny jsou vy,
hvzdy jasn z.
Noc je klidn
a lesy jsou ti,
msc se podob svatozi.

Voda um.
Rys kolem se pl.
Sova vzltla na non lov.
A mn jenom
vka se kl,
mm je tk jak chladn kov.

Bl brle

Mla jsem asopis.
Psala jsem z nj opis.
Pak babice spadly brle
do mlka, a te jsou bl.
Sebrala mi asopis,
nedopsala jsem opis.
Za to mou brle,
co jsou jet bl.

Mj

Ty melku zahraj na bubnek
a ty pnkavo zazpvej nm.
Zazpvej nm na-na-na-naj,
aby vichni vdli, e je mj.

Snenka

thl bl kvtinka
pes zimu se na louce vyspink
a na jae kdy snh roztaje
zase se v n jaro zasmje

Zlat d隝

Na kee zlat prek slt
a hned rozsvtil se svt.
Jak by taky ne,
rozkvetl zlat d隝

Jaro

Jitrocel na louce se zelen
kolem kvete pampeliek pt.
Sedmikrska hlaviku vystr
, to je dneska krsn svt.