Poesie pro cestujc
Internetem

Iva

Udlosti

Pocta poezii, kavrn Louvre, velikononmu pedja
a tto zamodrchan zemi s jet zamodrchanj histori

Osmika v datu nekoneno
as radovat se, as se bt

Osmika v datu mal vno
as ustoupit a znovu vstt

Osmikov je tk doba
Zas bezmoc doutn v popelu
Na nmstch hne divn zloba
as kvt zpv o pelu

Na Golgot se ke stav
   Do Zmrtvchvstn
      Daleko

Devorubeck

Kcme stromy
   Stromy jsou pam krajiny
Kcme stromy
   A zapomnli jsme se ptt
Kdo bude jednou
   Ptm
Vyprvt o ns

Pokrok (civilizace)

Vytpme u i chodnky ped domy
A v naich srdcch mrzne

Mnme noci v den
A pro sam uml svtla u nedohldnem ke hvzdm

Jde jaro

Jde jaro po strni
A stromy jako plamen
Ve vzch kmen kvty nakln
My tie vzdechnem: Amen
A zima polo je
Na hroby zbyten
Jde jaro po strni
Zase je vlen

Den ped jarem

ar sindarnriello caita mornie (J.R.R.Tolkien)

Zele zeedla
Z drach doupat v naich srdcch
Sy plamenn jazyky nenvisti
Plny v plnech pln
Pravda a le na ost noe
A na vech stranch
Tolik zloby
Ta volba nen nae

Co zbv

Jen mal svtla proti temnotm
Kik slepch ptk noci
Kdy s nkem nesou svj hnviv nklad
K jihu
A otzky
Kdo seje vtr
Kdo sklid boui
Kdo za ns zatan Obad usmen

Den ped jarem

Zapomnme (litanie)

a hrzou pukl srdce zvonu
  odbj
  varovn ticho
  ekn

za okny d隝
statika naeho vdom
je nezvratn poruena
tekut psky strachu
se pohnuly
nehybn as ulic odmuje
stoupn vod

a my
zapomnme
u
zapomnme

promen vzpomnky
zablcen lsky
knihy a peiny
sny
velik klid tolik bol
kdy doma
u bylo

a my
zapomnme
snad
zapomnme

sklepn pach splenin
invaze beznadje
a nae ciz pbhy:
vte, pan, dnes je mi do breku
mj syn bour dm
deset let ho stavli
pak pila voda

a my
zapomnme
jen
zapomnme

propasti o
pahly strom
cry kadodennosti
ekn
a zatm voda hnd hladov
se zakusuje
do sn jinch

ale
my
zapomnme

as ple teprve pijde

Modlitba II

Svt se nm hrout
v pranch kvtech umrajcch dom, letadel i lid
a ohe je tak blzko

Svt se nm hrout
v mrazivch planinch hor, na jejich msta pad d隝 bezcitn pomoci
a voda je tak daleko

Svt se nm hrout
ve hrch mocnch vech zem svta, kde lovk nem msta
a tiscilet lsky - kde je?

Strach umlen kadodennm shonem provonl nae sny
A u neexistuje pod ktermkoli jmnem
Prosm T, Pane za ns za vechny

Dej
a se i dnes sejdeme
k veei
Zpt   Zpt na Poezie - Iva