Poesie pro cestujc
Internetem

Iva

Porodnin

Porodnin bsniky

(Znovuobjeveny v domcm archivu a zveejnny na pam jedn porodnice, kterou krtce po Ivin narozen zruili, aby na jejm mst mohla vzniknout soukrom klinika estetick chirurgie.)

Ped vizitou

V edavm svtle rna, je pichz z biblickch pout.
eny jako sochy klenut se dbny antickch tvar.

Pichzej
odloit
na pojzdn stolky
vzorky
sebe sama

* * *

Kursorem pebhm v zkladnm menu.
Lampikou pozornosti prosvcuji nhodn setkn:
     zdravotn problmy
     protivn tchn
     problmy se sestrou
     obavy o dti
     . . .

A tie si pedstrm,
e j
k tomuhle programu nepatm
J
jsem peci extern uivatel.

* * *

V blavch hodinch poledne
Na blch lkch
V blostnch atech
V adch
Sp
Destky pkovch Renek
     - - -
ekaj
Na toho
Kter je - jedin -
probud polibkem doteku
pro svt tam venku
     - - -
Copak dnes nepijdou
hodiny nvtv?

Dary

Dal jsi mi, lsko
     Dar dlan,
     je pivdj do ivota

Dal jsi mi, lsko
     Dar slz,
     je mu sm
          jednou
               uronit

Dal jsi mi, lsko
     Dar sebe
     - - -

Co mohu, lsko
     dt ti
          j?

V noci po porodu

Vidl jsem Snhurku!

ern plameny vlas
V blostn rakvi prostradel
Sklenn vko ticha nadevm

Jaro se zrodilo
a ona
snad sp s du odltavou
A jej princ se zatm krlem stal.

Dt

Brnme se
   genetikou
Utkme se
   k vdn
Halme se
   ironi
Obouvme se
   do nadhledu
Abychom se
   nevydali na pospas
tm jedinm vevysvtlujcm slovem
ZZRAK!

Jaro (nejen v Londnsk ulici)

Stromy obsypan
ble voavmi kvty
Domy naplnn
blm tichem en
Ty i ony ekaj
a sluncem zrozen
kvt d uzrt
plodu

Med asu
   jen zvolna
      uplv
Zpt   Zpt na Poezie - Iva