Poesie pro cestujc
Internetem

Iva

Cesty

Na vysvtlenou

Teba proto, e ns moe opustilo u ped dvnmi vky
Fascinuje ns zem utkvl uprosted dalekch vod
Teba proto, e jsme tolik ponoeni do edi svch ivot
Kochme se nepravdpodobn ivmi barvami kamen
Teba proto, e kcme lesy
Utkme do zem, kde dosud el ztrty strom

Teba proto, e ijeme tak na tsno
Toume lett s vodorovnm detm volnost nhornch planin
Teba proto, e nm vfuky aut u dvno zastely obzor
Potebujeme do iroka oteven dalek oi modrch hor
Teba proto, e se drme pi zemi
Snme o smlch skocch vodopd

Teba proto, e jsme tak svtt, plni skepse a nepokory
Obdivujeme zemi, kde v sktkm a lidorav obry nebere na lehkou vhu ani mapa
Teba proto, e se navenek tvme tak chladn
Pitahuje ns hav tekut srdce zem
Teba proto, e se neobejdeme bez platk
Chceme pochopit spolenost, kde spropitn lze dt jen jako urku

Teba proto, e se stydme za sv djiny
Hledme jazyk, kter pyn vyprv tyt pbhy a zkony u po tisc let
Teba proto, e nevme ve vnost
Vzpomnme i po letech
Teba proto
sland

***

V tom zatoulanm kousku Nizozem
- jen dky zvdavosti
zabloudil kamsi k severu
obil, mlko i sry tun v rovinch.
 
Vzpomnky Viking
dl nesou si poddan krlovny:
Hamlet, ten smutn pohdk,
Andrsen, dobyvatel Elsinoru fantazie,
Tycho ztracen na jihu v Rudolfovch sbrkch
i vichni ti dalec oputn Gronlanan.

A kodask vtrn elektrrny
v mlhch pedjitnch
semlaj sny zapomenutch donquichot
na konci vech cest

Ja, vi elsker Norge

Do moe vzpomnek
a bl letn noci skanou,
kdy s Golfskm proudem uplouv
mch severskch sn kra,
napl u v ed lodi spnku
eptm: Na shledanou!
a ozvnou se vrac: Ha det bra!

Norsko

Purpurovou stopu
vezaly nepokorn vrcholky
norskch hor
hluboko do srdce.

Dalek lofotsk vtr
zpv
o bolesti
odlouen.

A moe
m vem
stejn
nemilosrdn.

Na cestu

Va
Let zc tmou
Va
ed na stezce jsou
Va
Sob pd planinou
Va
U bubny zn a zvou
Va
Tam dom za duhou

vdsk stl

Je tolik vdsk "vdsk" stl:

Hory a moe
Jezera, lesy
K malovan v Dalarn
V polch si eht kdesi

Vzlety a pdy
V ase minulm
Bitvy a trpen
Radosti i plesy

Je tolik vdsk "vdsk" stl
Pojme z nj pojst
V blostn noci
Pod nebesy

Jin svt

Zelen zem
a splen kosti strom ve strni
Przran moe
a plastov kosti civilizace pod hladinou:
lhve bez dopis, kola bez voz a odpadky starch lsek
Pohodov lid
a hluboko uvnit vrouc tiscilet nenvist

***

Kdy pilo se ucho k zemi
a my jsme dn oteveni
Je slyet srdce Zem

Tie si zpv zas a zas
zzran zvon v kadm z ns
Chci vit, e i ve mn

sland

Pod ledovou krou
Neklidn tepe
hav srdce Zem
Vky rozpolcen
Na Vchod a Zpad
Zvoniv ticho
Pekypujc city
Tajen v nitru hor
A bda vemu, co je v cest

Snad zstv
Posledn toit
Kameny tak pln barev
V hlubokm moi trav
Tlenn ov hldky
Hvy detm biovan
Hrdinov zkamenl v asech psn
A hbitovy tak tie samozejm jako ivot

Jen stromy odpluly snad nkam za moe
Skaldov mezi sktky i lidmi je oplakvaj u po tisce let
V jiskivch vodopdech slov a vroucch slanch gejzrech
To pro n zpvaj velryby v temnm svtle zimnch noc
Kdy polrn ze kresl po nebi runy nvratu
Pak i ta nejpzemnj due shledv svoje
Kdla a sny

Holandsk tden

Kosk hvy bez honk
Poklidn zadumn odpolednch krav
Zelen rovina s modravm epcem mrak
Ostrvky farem v nekonenm moi trav

Mulemi sypan cesty
Vtrn kdla ve vech podobch
Lod pluj pro nevsty
V zrcadlech kanl domy jak sochy v zahradch

Pod kvtinovmi mosty z porcelnu
nkde hluboko v pamti
neustvajc boj
o kadou p
nov zem

ediv d隝
  stbrn d隝
    modr d隝
      zelen d隝

Het Nederland
Zpt   Zpt na Poezie - Iva