HamStet Home: Bydlení - Co je ničí

Co je ničí, to se ničí

Nejsem pamětník dosahující ještě tak zcela Metauzalémova věku, přesto si již vzpomínám na řadu proměn v přístupu k věcem (majetku, prostoru, myšlenkám…) veřejným a soukromým. Nejprve bylo všechno všech, veřejné bylo nevídaně upřednostňováno před soukromým či osobním, ba už i myslet na osobní a soukromé, neřkuli se o něm častěji zmiňovat bylo odsouzeníhodné.

Pak se pro změnu řeklo, že jen soukromé má smysl a cenu a je dobře spravováno. Hovořit o veřejném se neslušelo, neboť to zavánělo vzpomínkami na minulost. A veřejný prostor, majetek, vzduch i ticho se staly lovnou zvěří, vítanou kořistí, nestřeženou trofejí k rozdělení mezi výbojné dravce.

A tak se veřejný prostor stává místem, kterému můžeme beztrestně ubližovat. Podmořský svět (viz Dobrá zpráva) pomalu, ale jistě dobývají tagisté. Nové vagóny metra jsou zohyzděny fixočmáranicemi, okna zmršena porytými (snad) písmeny. Při případném trestu se viníci cítí obětí. Polámat strom je projevem svobody, do které nemá nikdo co mluvit. Nalití saponátu do skoro nové fontány zřejmě skvělým vtipem. Nechutnost odhozených nedopalků či plastových lahví nebo plechovek si řada z nás už ani neuvědomuje.

Snad jsme se dostali do doby, kdy už ne ničí nebo veřejné, ale pouze moje vlastní, je hodno ochrany a co mi nepatří, mohu svobodně zkazit, už jen proto, že to není moje.

V pošetilé naději teď čekám na rozumný kompromis mezi oběma extrémy. Na svět, kde bude prostor pro setkávání, kde se adrenalinumilovný sprayer zamyslí, než zničí nově opravenou fasádu, zda neničí i můj svět. Kde bude provozovatel kavárny i řidič parkující na chodníku uvažovat, zda jedná s prostorem druhého nebo s hlučným ohrožováním zbytku městského ticha tak, jak by si přál, aby druzí jednali s jeho tichem a jeho volným místem. Sním o lidech, kteří neodhodí odpad tříděný do netříděného a naopak, nebezpečný mezi směsný a už vůbec nebudou svoje zbytky nechávat v parku, na chodníku, v lese či rybníku, který je tu přece i pro druhé.

Nevíte náhodou, jak to hledání urychlit?

Iva, 11.7.2005