A na cest pozn lovk, co je doma

Severn echy - erven 2005

Geneze - Motto:

To jsou dnes dti, pravil star pevoznk na pramici kdesi na Vltav severn od Prahy. Vude ve svt to u bylo, ale vlastn zem to neznᅓ

To jsme ho poslechli a zatoulali se pobl eskho Stedoho k ptelm, kam u se asi rok chystme, zatm po vtce teoreticky.

Dojmy

Klima

Klimatem se kraj vyznauje svbytnm, dobrodrunm a msty drsnm. Bhem nkolika hodin jsme zvldli: Lijk, d隝, dusno, vedro, mlhu, slunce, kroupy, vlaho a tak velijak podobn. Natst v krizovch okamicch byla vdy njak stecha pobl (vlak, most, ekrna, dm).

Krajina

Krajina dky postdeovmu oparu vypadala velmi cizokrajn, a magicky. Z mrak vystupovaly exotick stolov hory nebo se vynoovaly tajemn hrady. Obas se dokonce zdlo, e tvary kopc nevybrav opisuj od avantgardnch grafik - autorsk zkone, ty to vid. Nicmn do soudob reality ns velmi nevybrav vracely divok skldky u cest. Nefotografovali jsme je, ale bodej by se vechno to nedstvo kouzelnm slovem peneslo do pardnho obytnho prostoru tch, kdo je tam bez ltosti k lidem, vcem i iv prod nahzeli.

Rostlinstvo

Msto pobytu se vyznaovalo - snad i dky dostaten zvlaze - bujnou zelen, souladem barev i bohat kvetoucm mkoli (teba tyto ndhern re v poli vedle cesty). Jenom jsme neobjevili, z jakch semnek se pstuje "hrnekovnk plotov krsnoplod".

Domorodci

Nkte z mstnch se na ns netvili prv ptelsky, ale mon to m na svdom, e ij v mst s takovm nzvem. Naopak jin mstn byli srden a pohostinn a rozmazlovali ns vbec vemon.

Strava

Varovn pro lehkomysln nvtvnky: POZOR! Strava je zde skvl a rozmanit a amkov na vechny zpsoby. Zkonzumovan mnostv pak me vrazn ohroovat Vae zdrav. (Dodatek pro estty: dovedete si pedstavit napklad ukrutn dobr jahodovopikotov mounk, kter barevn dokonale lad s barvou skalkovch kvt v pozad. My jsme to zaili!)

Galerie

Kliknutím se náhled zvětší.
Iva a Jirka, erven 2005