A na cest pozn lovk, co je doma

Ostrov KOS podruh - z 2005

aneb Nevstoup dvakrt do stejn eky

Na tomto eckm ostrov jsme ped pr lety proili velmi pjemn dva tdny a tak se nm po ase zachtlo se na ta msta znova podvat. Sice na podzim msto na jae a jen na tden, le ve stejnm hotelu (i kdy v jin sti arelu).

Co se za tu dobu zmnilo? Skoro vechno. Hotel se rozrostl o nkolik ad bungalov, dva bazny a ti tobogny. esk a slovensk komunita, ped lety nepoetn, zaala tvoit vznamnou st host. Skoro jsme se ani nectili jako v cizin, na pli u Mche je leckdy slyet vc nminy a mn etiny ne tady. Partu animtor tvoili z valn sti Slovci.

A co zstalo? Natst i toho bylo dost: Pedevm krsn proda, divok kamenit hory i ndhern moe. Tak f jdelny (nauil se zatm pr frz anglicky a dv vty esky), rezat hotelov autobus (jet rezatj) a celkov velmi pjemn prosted.

Zvltnm fenomnem naeho pedchozho pobytu byla rozestavn cesta po bo hor za hotelem. Po pr kilometrech konila a na onom konci stl velk lut bagr s petrenm psem. Byli jsme zvdav, jak stavba pokroila. Mnoho ne. Zd se, e tady proda zvtzila nad lidskou rozpnavost. Cesta je sice o nco del, ale stle kon slep v bo. Jen ten bagr u odvezli. A divok jarn det staily vtinu cesty rozbrzdit vymletmi koryty do nepouitelna.

Iva si proila poznn, e pro as nen nvratu, a trochu to oplakala. Jela na Kos s velkm oekvnm, e najde svt ze svch tyi roky starch vzpomnek. A ono bylo vechno jinak. Nejen jin pokoj, jin budova, hlavn oi jsou jin. Pak si nala kamardky a trochu se smila se stavem vc.

Galerie

Kliknutím se náhled zvětší.

N prv pobyt: Ostrov Kos 2001 a nsledujc nvtva: Ostrov Kos potet (a nejsp naposledy) - 2008

Souvisejc fotofejeton: A ije labrint!

Iva a Jirka, 15.11.2005