A na cest pozn lovk, co je doma

Jak se ije na zmku?! (jaro 2008)

V letonm roce se v na rodin nahromadila ada vro inu osmiky nejsou vznamn jen ve sttnch a svtovch djinch. Usnesli jsme se proto, e si to zaslou malou soukromou oslavu. Protoe pod irkem jsme u byli opakovan, zatmco na plese u vvodkyn jet nikdy, vybrali jsme si tentokrt pobyt pro romantick due na jednom nejmenovanm zmku v echch.

U pjezd do msta uren byl pozoruhodn. Hlavn budova se dvma bonmi kdly se otvrala do upravenho parkovho ndvo. Odkudsi (a pozdji jsme si vimli reproduktor na balkonku v prvnm pate) hrla mozartovsky ladn hudba. Jinak nikde nikdo. Jen obas pijelo auto, z nj vybhlo nkolik turist. Proli se ndvom, vyfotografovali se ped zmkem, pohovoili svmi mnohmi jazyky. A zase odjeli.

Tie jsme se kochali pedjarnm slunkovm odpolednem po dvou dnech de a pak vyrazili prozkoumat zvonky na brn. Vlastnka se nm nechtlo obtovat, koneckonc ml mt dal den jmeniny. Nakonec jsme zvolili zvonek na ubytovn a tm vzpt jsme se stali driteli kl od sti zmku  tedy naeho apartmnu, brny a parku. Dostalo se nm jet instrukc, kde co najdeme, kdy bude veee a jak si objednat sndani. A u jsme byli zase sami a kolem jen ten naveern rozsvcen a trochu zaklet oputn zmek

Po rychlm vybalen a delm prozkoumvn naeho momentlnho sdla vyrme do parku. Francouzsk zahrada (i jej nznak), rozshl anglick park. Ndhern stromy. Spousta sasanek a fialek. Divoce marnotratn narcisit. Papouci, pvi, minikzltka, lamy, klokani a vodn ptactvo veho druhu (a dn lid). Nakonec zavrme park ndhernm mosaznm klem a hzme se do gala na veei pi svkch (aneb kdy vro na zmku, tak zmecky). Konen tak dochz na uvtac ampask, kter se chlad v pedpisov ndob.

Prosted veeadla je zajmavm, ale tulnm mixem styl. Star nbytek se s nkolika IKEA kousky kupodivu dopluje. Trocha Orientu jen zdrazuje star dobov fotografie. Tvome (tedy my dva) celou polovinu zmeckch host. Veee je vybran, a lehce opulentn. Dokonce pozorn pan obsluhujc s nmi dohaduje program ztej veee. (Co teba rybu? Lososa - no, to bude mt pan kucha radost.)

Nezbv ne se odkutlet tch pr metr do apartm, ale spt se jet nechce a krb lk. Balme se do teplch upan a rozdlvme ohe, co je ponkud dobrodrun, neb vechny ptomn sirky navlhly. Po vysuen na elektrick raditoru nicmn ohe plpol a pohoda vrchol se zbytkem bublinek i s kytarou.

Na polti ns ek jet kokosov bonbnek s pnm dobr noci a pak u prvn noc v ivot v posteli s nebesy. (I kdy ani ta hvzdnat nejsou k zahozen.)

Mimochodem postel s nebesy je docela praktick zazen. Nebesa jsou toti forteln, nco na zpsob tenk deky larisy, v chladnu dovoluj vytvoit z lka jaksi tuln stan, kter se mnohem snadnji zaheje a zadch ne by tomu bylo ve velk klenut prostoe s vysokm stropem.

Druh den rno vstvme velmi pozd. Panu kuchai se mlem nepodailo se na ns doklepat s teplou sndan (mimochodem v ndhernm proutnm koi a vejce se slaninou servrovna pod klasickm stbitm poklopem). Mlsme a den se jev pjemn. Kolem skoro nikdo, a tak se vydvme na prochzku alej ndhernch starch strom, kter vede do nikam, resp. kon asi po 1,5 km v poli. Zvolna plouhme zptky k naemu zmku a usazujeme se na lavice u vstupu, neb mme za chvli soukromou prohldku. Docela si vychutnvme prosted vetn drobnstek jako je aranm pokoj, kter psob dojmem, e si obyvatel jen tak na chvilku nkam odskoili Pes paravn jsou pehozeny spoleensk aty, u sedac vany ohvan havmi uhlky kdosi pichystal ist runk. V dmskm pokoji je rozloen necesr s cestovnmi hygienickmi drobnstkami, u tal vyvan ubrousky s monogramy. Pedpoledn slunce ns zastihne v kapli.

Pak u dostvme obrovsk piknikov koe (porce jsou vpravd zmeck pi objednvn doporuujeme zohlednit, e nap. nejrznj salt obn lehk jdlo pro 23 osoby), deku s alumatkou a poltky. S pnm A hezky si to uijte! se hrneme se do parku. Slunce heje tak, e na chvli na trvnku tm anglickm opravdu podimujeme. Stdme nkolik mst a vdycky chvli hodujeme a chvli se jen tak kochme tm vzcnm pocitem a monost bt tak trochu mimo as a prostor.

Lnm odpolednem se vracme do svho domova a zabydlujeme postupn vanu, aby poslze mohlo dojt i na pedvn dar, neb je svatho Ji. Takto zskan minipetanque pak testujeme na trv ped ndvom. Je lno, ale sluneno, take se jet njakou dobu potulujeme po cestch kolem blzkch vs.

S veerem se jdeme pevlci a pak u nm nezbv ne opakovan obdivovat vtvory pn kuchaovy. U pedkrm je malm umleckm dlem a tak dobrho lososa jsme nejedli ani na severu (a e Skandinvci ryby um!).

Z pvodn plnovan prochzky zbyla jen krtk potulka pod reflektory hvzd, tak jinch ne ve mst. Nakonec po kratm spnku znovu vstvme a holdujeme krbov atmosfe se zpvnm. Kdy tsn ped usnutm vykukujeme do ndvo zakletho zmku, na fasd mode blik okno asi se u Sternberg nkdo dv na televizi. Je ndhern neskuteno.

Rno pr. Pr neuten hust a vytrvale. Skoro tak moc, jak moc je nm lto, e u je to posledn sndan a e se musme vrtit do svta venku. Rozmazlili ns tu opravdu rychle a snadno. Nevm, zda to souvis s nzvem msta, ale u po telefonu byla komunikace se zdejmi nadstandardn pjemn a mil. Nikomu tady nedl pot vyjt o krek vstc, pidat laskav slovo a smv. lovk si pipad opravdu jako mil a vtan host.

Balme a jdeme vrtit kle, ale jet si je nakonec na chvli pjme a trochu se sname rozlouit s parkem. (Pv Artur se ani te nedal pesvdit a nerozevel do fotoapartu svj bl chvost!)

Mimochodem je pznan, e nov fasda je u mstnost, kter slou hostm, na kdle, kde je expozice, a posledn co ek na opravu je vstup do soukrom sti objektu. (koda, e se tu neinspirovali nai souasn mocn, kte obvykle zanaj vhodami pro sebe a povinnostmi pro ostatn!)

Je nevldno a ltostivo. Nkdy na shledanou, Jemnit!

Take zvrem na zmku se ije docela dobe, zvl᚝ kdy je to na chvli a jenom jako!

P. S.

Dky za tu monost odejt na chvli do svta jinho asu a jinch ne/starost.

Kliknutím se náhled zvětší.
Iva, 16.6.2008