A na cest pozn lovk, co je doma

Kanadou (eskou) a na Vysoinu (eskomoravskou)

Rozhodli jsme se zase si pipomenout, jak to je vyrazit do krajiny jen s batohem na tko, neomezeni asovm plnem, nutnost nkam dorazit v urit moment a jen s velmi volnm plnem, kam ns oi a mapa povedou. Tden ervencovho asu a tolik monost!

Zatek naeho vletu vypadal ovem tak, e v ptek jsme se seli dost pozd a v sobotu se nm moc nechtlo do tropickho vedra, tak jsme zabalili, nakoupili, ale vyrazili jen zcela mastcky a nalehko k dostupn plavac vod

Ptho dne jsme vstvali po tvrt hodin rann a vyrazili v chladu a pohod vlakem do Tbora, pak autobusem do Jindichova Hradce. Zde jsme si pokali na asnou zkokolejku, kter mla vyjet cca za pl hodiny.

V tu dobu se ovem zaali na mstnm ndraku houfovat poetn cyklisti i se svmi dopravnmi milky. Bylo proto nutno pidat dal vagny na bicykly, ale stejn se vichni neveli, a vlak proto vyjel se zpodnm a prvod musel cestou nkter dal jzdychtiv cyklisty tvrd odmtat.

Cestou jsme mjeli msta hodn a jet vce malebn. Nejvce ns ovem zaujala zastvka Kaproun hl. n. Z okna vlku bylo vidt les, v nm mezi smrky maketu star ndran lampy, ceduli s nzvem zastvky, rozcestnk erven znaky, dv gemmy (stany) a nic. Tenkrt na zpad jako kdy vyije!

Vystoupili jsme a poledn horko proklmali ve stnu lesa.

Odpoledne vedla nae cesta do obce Blato vykoupat se a na chvli usednout k prvn z dlouh srie orosench pllitrovch sklenic vychlazen toen kofoly. U rybnka v Blatu jsme se pokochali i kulturn-technicky nkolika historickmi motocykly a jednm pvodnm velorexovm kabrioletem. Majitel vetern tak neodolali krsnmu poas a vythli sv milky.

Veer jsme doputovali na ndra Horky na koncert Nezmar a bylo to moc fajn.

Po koncert jsme pomalu li skoro blou noc smrem na Bystici a rybnk Osiku a zakempovali v lese za svitu svatojnk. (Velmi se nm osvdil styl balen kletru na zpsob krabiky s lipo bonbny; kdy postupn za sebou vypadvaj: pltnky, karimatky, spacky a obleen na span. Vlastn jsme ani jeden veer nepotebovali baterku.) Celou noc bylo na zdej okolnosti pekvapiv teplo.

V pondl jsme to vzali pes Albe, Klter a Landtejn (dal kofoly ne e bychom je tak milovali, ale je to jeden z mla nealko npoj, kter vm nalij do velk sklenice a za pouitelnou cenu; za doplnn lhve s pitnou vodou ale chtli jen 5 korun). Tady ns tak zastihly prvn det, take jsme si opakovan trnovali sbalen a rozbalen pltnek na as a eleganci.

K veeru jsme plnovan dorazili do Ronova, kde ale nestla v map avizovan turistick ubytovna (ani odtud nebylo mono poslat pohled pbuznm do Ronova p. R.) a nikdo o n nevdl. Proto jsme u neplnovan pokraovali do Matjovce (natst vhradn z kopce), kde sice taky nebylo, kde se ubydlet, ale zato jsme tam objevili krsnou galerii fotografi a devoezeb.

Pak jsme pokraovali jet asi 2,5 km a zapadli do spacho lesa. Svatojnci se opt snaili, aby baterky nebylo teba, ale v noci opakovan prelo a museli jsme achovat s batohy, aby moc nenavlhly.

Rno jsme dobalovali za det, asi 2 km se nm thla bouka v patch a pak jsme ped eskm Rudolcem chytili ukzkovho plavka. Sice ns nakonec zachrnila vzrostl lpa, ale nebe se tvilo, e z det bude vivn furk. Protoe jsme byli u tak dost zavlhl a od pedchozch 25 km na tko a v hojn me po asfaltu ns bolelo vechno (a hned potom i to, co jsme ani nevdli, e v tle mme), vyhlsili jsme odpoinkov den, ubytovali se v mstnm penzinku a okol prochodili bez zte. Penzion se nalzal v pestavn historick budov a vyznaoval se velmi originlnm vedenm elektiny, nicmn k usuen vech naich vc byl jako stvoen. Monost tepl sprchy ns ovem rozloila natolik, e veer jsme vyli u jen na krtkou prochzku a spali a spali

Dal den po nkupu potravin a pohled jsme vyrazili po erven do Daic. Byl ziv, by studen letn den s mraky jako malovanmi a sebevdom nm zvedli kolemjedouc cyklist (nai spolubydlc z penziopnu), kte ns dojeli cca v deset hodin pi svain s obdivnm zvolnm j, vy u jste tady?!

Cestou v obci Lidovice jsme objevili obrovsk zajmav a velmi malebn stedovce vyhlejc kostel, ped nm ns vtali drz zajci, pustili ns k sob skoro na 2 metry.

V Daicch jsme ped polednem obdivovali zmek v parku, kanu, v a devnou sochu a kostky cukru na dlani v nadivotn velikosti.

Po vbornm (cenov dostupnm a nekuckm!) obd a poledn siest spojen s psanm dopis na ndra jsme popojeli krsnm barevnm Regiovlakem kousek na sever do Kostelce u Jihlavy.

Pokraoval ziv den, ale lo se docela dobe, take jsme se vykrbali a na vrch enek (mj. fantastick ovocn aj). K veeru jsme shldli rezervaci ertv Hrdek a jakousi ukzku armdnho orientanho bhu a nco nad 600 m n. m. zakempovali v lese. V noci byli naimi tradinmi hosty svatojnci, akusticky divoc srnci a hrozn zima k tomu.

Rno jsme pokraovali pes Nov Rychnov (vborn kulajda po rnu a chpav pohled pana hostinskho a kuchae v jednom V noci byla zima co; jestli jste tedy spali venku?!). Potom u ns ekal vrch Kemenk (esneka a kofola) a rozhledna Ppalka. Prohldli jsme si taky poutn kostel, zzranou studnku a poustevnu a pokraovali do Pee. Tady slunce opravdu peklo a cel obec se skldala z hebna, velk jzdrny, autobusov zastvky a nkolika domk. V map nsledujc Nivy tvoil rozlehl, le osaml statek, a protoe nm to docela lapalo a les phodnch k penocovn bylo nemnoho, dorazili jsme naveer a do Pelhimova. Tady se stala nam nocleitm ubytovna sportovc za stadionem. Tepl sprcha se opt projevila jako rozkladn ivel a veern vodorovn program byl zcela jasn.

V ptek jsme se rno trochu kochali historickm centrem msta a amkovmi vtvory mstnch peka. Pak jsme se pesunuli autobusem do echtic, kter jsme v krtkosti prozkoumali. Po telefonickm pedjednn jsme dorazili k pbuznm do Cennic a zbytek dne se nechali rozmazlovat rodou malin, rybzu, nafukovacm baznem a tetinou cmundou.

Rno jsme vstvali asn a z echtic pak dorazili autobusmo do Prahy, kde jsme vyprali, vybalili a rehabilitovali.

Zvren den dovolen jsme se stylov cel den flkali na koupaliti a nic nedlajce slastn vzpomnali!

Zjistili jsme, e tento zpsob dovolen se nm zd bti astnm, e na dvoudenn akci jet mme i fyzicky (ale na del musme trnovat, trnovat, trnovat), e je fajn pipomenout si kulturu pod irm nebem, e je spousta krsnch mst, na kter by lovk ml mt vce asu, e

Galerie

Kliknutím se náhled zvětší.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
Putovn z ervence 2010 popsala Iva, 16.9.2009