A na cest pozn lovk, co je doma

Rodinn vlet do Holandska - ervenec 2002

Holandsko ve dne
Holandsko ve dne
Holandsk tden

Kosk hvy bez honk
Poklidn zadumn odpolednch krav
Zelen rovina s modravm epcem mrak
Ostrvky farem v nekonenm moi trav

Mulemi sypan cesty
Vtrn kdla ve vech podobch
Lod pluj pro nevsty
V zrcadlech kanl domy jak sochy v zahradch

Pod kvtinovmi mosty z porcelnu
nkde hluboko v pamti
neustvajc boj
o kadou p
nov zem

ediv d隝
  stbrn d隝
    modr d隝
      zelen d隝

Het Nederland
Holandsko v noci
Holandsko v noci

Holandsko, toti pardon Nizozem

Krajina

Poklidn odpoledn, zem jako pro panenky, upraven, nezvisl, kter se nepodd to vechno taky a jet stokrt jinak. Kopce" na severu (cca 4m n.m.). 'To Holandsko je ale hrbolat!' pravilo nae dt. A vysok rozlehl nebe mraky kam se hrabou sta vlmt misti. Kon a krvy a kon. Lod veho druhu. Kolo jako sine qua non zdejho ivotnho stylu. Jak pekvapen, e na nm tak nkdo nejezd.

Lid

Jasn e jsme zaujat, ale podle ptel soud ostatn - take altruistit, solidrn ladn, odpovdnost i k druhm. Chpav a citliv k prod. Ct odpovdnost i za svt, snad trochu jako bval kolonie i bval sprvce koloni vid dl, ne pouze na vlastn prh. Vstcn k dtem. S vyvenou schopnost hrt si i projevovat odpovdnost. Umnomiln. Spe zakoenn, ne aby se 3x ron sthovali. S uivatelskm vztahem k vcem (vci nejsou od toho, aby se jim slouilo, ale aby slouily).

Lod

Vyskytuj se jen o nco ideji ne kola, ale o to jsou nepravdpodobnj a krsnj. Lod elegantn a praktick, lod restauran i obytn se zahrdkami. Dky hrzm se obas zcela nepravdpodobn vznej nad krajinou a mete na nich zat dovolenou i svatebn hostinu

Vstavy

Stoj za to navtvit alespo jedno muzeum nebo vstavu jsou neuviteln ladn na spoluprci a vlastn proitek a na dti (dtsk koutky najdete vude od muzea po restauraci) a zamen na komplexn vnmn a proitek (a u jde o vstavu doby ledov nebo ZOO i skanzen).

Sochy

Sochy lze potkat doslova vude: za okny v parcch, veejnch i soukromch zahradch. A vdy st otoena k nvtvnkovi. Dokonce i na chodnku objevte tu a tam malou plastiku zabudovanou do dladiek. Vtina z tch novodobch soch se vm dv do o a nepotebuje ani podstavec (tk se nap. i bronzov sochy krlovny na bicyklu). A vechno je to navc neposprejovno, nezvadalizovno!!! Ve vtch mstech t mono vidt tzv. "iv" sochy, nkter statick, jin velmi podnikav, ale to u nen jen holandsk specialita.

Kuchyn

Mezinrodn ladn s nktermi specialitami, prvem jsou nejslavnj panekoken (to jsou ty ndhern obrovsk palainky pes cel tal s chutmi na 126 zpsob, nenechte se mlit prefabrikovanmi americkmi vycmrndlky zvanmi pencakes). A zelenina a salty jako samozejm soust tepl veee, zatmco obd bv nco mezi chleby (nejastji velijak obloen houstika = brotje). A ndhern pomal vkendov sndan pozvolna pechzejc do obda. A bonbonky a lkorky veho druhu (pozor nkter jsou chuov zludn) - so, een dropje, alstueblief?! A samozejm sry!!! Poet jejich druh a variant tchto druh je nepebern a rozum jim jen snad jen Holanan sami.

Domy

Holandsk domy se skldaj nejen z oken, jak prav klasik, ale tak z viek a ark a hlavn vstav umn v kadm okn soka obrcen do ulice, v bytech originly, obrazy i plastiky. Kvtinov aj. arane. Domy prhledn skrz na skrz, a se kad podv A tak se skldaj ze zahrad, peliv udrovanch, s lskou upravovanch, s mnoha zkoutky a meditativnmi koutky nebo alespo v podob miniaturn (kvtinov) jsou tyhle pidizahrdky zaveny na kad zdi i okn domu. A barva trvnk je nepopsateln zelen.

idii

Vtinou na silnicch nepsob jako sebe- i tebevrazi. Pro zajmavost hlavn proud jede po silnici spe o 10 km pomaleji, ne je maximln rychlost. A na vjimky jsou disciplinovan a kultivovan, nepotebuj se pedvdt. (Na druh stran je pravda, e kdy jsme si je pochvalovali ped naimi holandskmi kamardy, tetili na ns tito zrak se slovy: 'Kultivovan idii?! Tady? Kudy jste to jeli???')

Gezellelijk

te se to piblin chazelach a znamen to nepeloiteln vraz, kter v sob kombinuje pohodu, bezpe a tulno a vbec

Vtrn mln

Cestovn denk aneb 'een dropje, alstublieft'

Prolog

Nai ptel M. a K. z Holandska se po dlouh dob v lt 2001 se objevili na pr dn v Praze a my na opltku byli pozvni do Groningenu. Po vmn ady e-mail a doladn doby pobytu pilo lto 2002 a my vyrazili na rodinnou nvtvu.

P 28.6.2002

Sbrme Ivino koln vysvden a jdeme s babikou na dobrtku, pak dom a balme. Upekli jsme na cestu pernk. Odpoledne dor Jirka, dokonujeme balen a hur na ndra. U autobusu s velkm pedstihem. Natst nen plno, take Iva sp celou noc na dvojsedace.

So 29.6.

Po rnu u Holandsko. Iva si hned po pejet hranic stuje, e nevid ani jeden vtrn mln. Mn se tvary a barvy stech (na rozdl od smutn disciplinovanho Nmecka). Eidhoven, Utrecht a dv zastvky v Amsterodamu. Jsme tu s pedstihem asi plhodinovm. Postvme s kufry u pamtnku prince Hendrika, kdy na nedalek parkovit dor K. Maskujeme kufry do auta (s doporuenm, e doklady radji s sebou to vte, Amsterodam) a vyrme na kvu s kolem na ponton ped ndram. Pak prochzme mstem kolem Bursy na Dam. Iva je u unaven (vude je spousta lid), ale iv sochy ji neobyejn zaujaly. Pomalu se vracme postrannmi ulikami k Vi nk a cestou jsme stihli jet jednu svatbu na lodi. A pak u do auta trochu bloudme na okruhu a pak jedem na sever smr Groningen. U Ijsemeer je zvednut most (velk zitek pro Ivu, kter po stran rebelantsky mrmle, jak je to Holandsko hrbolat). K severu se zem narovnv do travnatho moe s ostrvky strom, mezi nimi vykukuj vysok piat stechy farem. Ukazujeme Ive vtrn mlny, kterch je tu u dostatek, a jich m pln zuby. Poklimbvme, neb nava z cesty dopadla plnou silou.

Groningen. Vt ns budova plynrensk spolenosti a pak u tome na okruh. A u domeek a zvdav vlk se slovanskm jmnem Mirko. Vybalujeme, sprchujeme se a K. stav na aj a vytahuje palainkov polotovary. Ive nabz s mn sladkmi povidly ta si chudk dala! Pi prohldce domu Ivu nejvc fascinuje pda. Jdeme na prochzku se psem po okolnch ulikch. Iva hz Mirkovi klacky a za chvli jsou kamardi. Pomalu zase zptky. M. u je taky doma, vtme se a nastv pedvn drk. Veee na nae obvyk pomry pozd a po n padme do postel (ta nae je elektricky polohovateln!)

Ne 30.6.

Velmi pozvoln nedln nstup dne. Od rna pr a tak ns nic nethne ven. Iva skld zapjen puzzle a drbe psa za uima. Velmi pozvoln nedln holandsk sndan se mn v lehk obd. Kolem poledne ns K. s M. nalo do auta, (na idiovo msto usad Jirku, e aby si to vozidlo vyzkouel) a vythnou na nvtvu tulku a nemocnice pro tulen. Je to docela zajmav, zejmna krmen tulench miminek. Taky co chvli ze zem tr njak vtn elektrrna, vetn digitlnch daj o vkonu a o tom, kolik by 'uivila' domcnost. Pak se prochzme po okol (s pocity viny lapeme po cestikch vysypvanch krsnmi mulemi pr to dobe izoluje proti vlhku), jdeme na kvu s kolem a pak si prohlme mstn botanickou zahradu, kter pedvd i mstn lun kvt nebo simuluje pkop u cesty (tedy rostliny v nm rostouc), zajmav fontna z mlnskho kamene. Prohlme si tak kostel s krsnmi ezbami, pak se vracme zptky na veei.

Veer Iva pod mdn pehldku ze tk, kterou K. perfektn komentuje.

Po 1.7.

Pr tak, nicmn vyrme na prohldku msta. Koneckonc domc maj taky nrok na oddych od nvtvy a navc mus do prce. K. jede na kole a jako zkuen borec je vybaven ndhernm protideovm oblekem.

My jedeme do centra autobusem. Nejdve studujeme odjezdy vyhldkovch lod a rozhodujeme se vyjku odloit na pozdj hodiny. Mjme muzeum umn, kter m dneska zaveno. Prochzme centrem, vystupujeme na v Martinitoren. Iva ochutnv Martinitoren v gumov verzi a pak odmt potat schody ne v, pr je jich moc. Nahoe fouk vtr a msto se trochu schovv v mlze, pestoe jsme dostoupali a pod vn hodiny, nicmn i tak je to pkn pohled. K obdu si dvme pizzu, aby bylo nco teplho, pak jdeme na pstavit vyhldkovch lod. Vlet se kon, sejde-li se aspo 10 zjemc. Je ns tam 13, jedem!

Na lodi si dvme aj a zaprenmi okny si prohlme Groningen od vody. Lb se nm to, akort Iva se ke konci trochu nud. Kdy jzda skon, courme po ulicch centra, navtvujeme dal kostel (sv. Josefa) a pak jdeme na autobus. spn najdeme ten prav a jedeme zpt, akort nedme vas signl, e chceme vystupovat a autobus ns zaveze o zastvku dl. Nicmn i odtamtud trefme. Veer si Iva te a my se chlubme hostitelm naimi Internetovmi strnkami. M. se natolik lb Iviny kresby, e si je tiskne a plnuje njakou kulirnu.

t 2.7.

Na jihu pr tolik nepr, jete tam. To nm K. s M. tvrd a pjuj nm auto. Zrove doporuuj jako cl vletu skanzen (Openluchtmuseum) v Arnhemu, cca 170 km po dlnici smrem na jih. (ped odjezdem jsme jet stihli svainku s mstnmi instalatry pvabn je, e to potrub na zahrad hledaj s virgul, take ani nepekvap, e dma, co je s nimi si oblbila Harryho Pottera.) Vyrme s mapou v ruce, dky dobrmu smrovmu znaen nikde nezabloudme.

Prohldku skanzenu zanme okruhem mstn tramvaj, (ptel ikovci, ale u ns jezdvaly i hez), pak zvdav vstupujeme do kruhovho podzemnho slu, kde m bt 'HollandRama' nikdo nevme co to je. Sedme si do kruhovho hledit, kter se v zpt dv do pohybu a velijak se s nmi vrt a nakln. Kolem se dje nco, co je kombinac filmu, Maroldovy bitvy u Lipan a divadla bez herc jen s kulisami. Vsledn dojem je ohromn a vem se nm to velice lb. (Doslova nm dtinsky jihnou srdcata, co se u nkterch nvtvnk, ns nevyjmaje, projevuje zvrenm tleskotem.) Pak se vracme opt na 'openlucht' a obchzme rozshl arel muzea pky. Taky testujeme mstn dtsk koutek. Proti nai muzem podobnho druhu jdou expozice ble souasnosti a k edestm letm 20. stolet a nejsou soustedny pouze na lidovou architekturu. Prohlme statky rznch velikost, tovrnu na sry, pekastv, kde si koupme vborn peivo ke svain (a Iva ho podstatnou st rozd ptkm na jezrku), zkoume si jzdu na vysokch kolech a chzi na chdch. Muzeum je velik a kdy zcela utahan konme, vidli jsme tak 2/3 expozic. Nasedme do auta a jedem zpt do Groningenu, kam bez zvltnch phod dorme akort na veei.

Doma velmi chvlme disciplinovan chovn holandskch idi, co M. komentuje vytetnm zrakem a vtami typu: 'Kde? Tady? Nai idii?! Kudy jste to jeli?' Iva se myln zaradovala z bramborovho gule, ale bylo to vborn pikantn kue s ananasem. Zahanbeni frflnm vlastn dcery, slibujeme, e ztra vame my. Butgul.

St 3.7.

Groningen a nkupy a vame a veer do msta sami (dostala jsem ri). Pot co jsme vyslechli instrukce, kam vude bychom mohli jet, vyrme pro zmnu do msta. Natuurmuseum se Ive docela lb, i kdy v nzoru na zajmavou expozici fotoikeban ze zeleniny a kvtin bychom se asi neshodli. Zato mamut zub, doba ledov, dtsk koutek a expozice mstskch ivoich udlaly dojem. Vyrme zase courat do ulic (chvlemi nepr tolik). Hledme smoku a v n nco, co by aspo vzdlen pipomnalo n vut nebo toen salm na ten slibovan butgul. Nali jsme v poslednm pultu posledn kousek. Nakupujeme, testujeme herinka a obdivujeme stavby i obchody (Iva nevstov aty). Pak busem dom (idi se tvil, e o cli na cesty v ivot neslyel, ale dobe to dopadlo.)

M. se roziluje nad rdiem a njakou vldn kriz pro zmnu holandskou a my se poutme do vaen, pedkrm atp. M. jede pro K. a slibuje, e pojede pomalu, abychom to vechno stihli. Tak se jet hzme do gala a konen pijdj i nai domc. V rmci oslav rodinnho vro dostala Iva kytku (od pan domu, pochopiteln). Po veei nm domc nabzej, zda nechceme sami do msta, e Ivu pohldaj. V Groningenu se m konat jazzov festival, u dopoledne se vude stavla pdia. Po mrnm zdrhn rdi pijmme a jen tak si do plnoci courme, skoro vbec nepr. Jen ten jazz se nekon, vude je ticho. Asi a ztra. (Muskee galerie je zajmav i zaven a skoro nepr.)

t 4.7.

Rno vstvme pomalu, poas nic moc. M. a K. u Ivu hrt Rummy, co je varianta kradench olk. Pak po rodinn porad usoudili, e na vlet na ostrovy je moc hnusn a vyrme opt k jihu, pro zmnu opt do Arnhemu, ale dnes do ZOO. Uvme si biotop pout a deovho pralesa. Ive se asi nejvc lb impanzi, moe fascinuje ob Ivy. Hodiny jen let, oceujeme dtsk koutky.

K veeru popojdme do pvabnho prodnho parku K. a M. nm ukazuj, kde mli svatbu. A hodujeme v ekologick restauraci (drnov stecha, solrn kolektory, centrln uml kmen a ekologick nalepovnka k dtskmu menu). Iva se fot na kole s holandskou krlovnou tedy v sonm proveden. Zem je tu mrn vysoinovat, tm hornat. Docela chpu, pro se sem K. a M. chtj vrtit (M. vzpomn, jak sem jezdila s dtmi, kdy byly mal). Zvolna se chl veer a my smujeme dom Jirka se stv kapitnem vozu, protoe Holanani k veei holdovali vnu. Pedn pnsk i zadn dmsk st vozu na stdaku poklimbv. A u doma, umt, uloit a jet ajek a spt.

P 5.7.

M. vyr dnes do prce asn (asi v 7.20), my bourme Ivinu postel, aby mohl v poledne dorazit pacient, a K. ns veze k Paterswoldmeer. Najmme si lodiku a cca dv hodiny holdujeme jezeru a leknnovm a stulkovm ztokm, o vodnm ptactvu, kter se vynouje i s rybikami v zobku tsn u loky nemluv. Taky jsme se nauili kormidlovat. Po pistn svame a poutme se kolem kanlu pomalu dom. Chvli hrajeme psnikovou, pozorujeme lod na kanlech a sem tam dovdjc det. Obloukem pes msto dom.

Odpoledne si pjujeme kola a vyrme na krtk nkup. Veer holdujeme kytae a M. dl vernis Ivinch obrzk, ob dmy se pvabn esko-holandsky dohaduj, kdo je autorka (nee, ik! ne, j!) Docela je nm lto, e se odjezd u nachyluje.

So 6.7.

Vyrme pozdn dopoledn lod na ostrovy Schiermonikog. Leje. Busem do vesnice a na kvu a kol, mezitm pestalo pret. Pak na pl. K. koupil Ive iditelnho draka a na pli s nm Ivu u ltat. Pak se M. a K. jdou koupat, my brodme za nimi. Do moe vlezeme mrn nad kolena, neplave ani Iva, jinak svou vn k chladn vod prosnul. Sbrme mule a psek a pak se pomalu vracme do vesnice. Iva si uv zmrzlinovho pohru s noikami a xichtkem. Pky zptky do pstavu a na lo.

Zpt do msta a na veei jdeme na palainkovou lo. Uvme si povdn a pomalu jdem dom. Jet chvilku sedme u aje

Ne 7.7.

Dobalujeme a vyjdme do Amsterodamu na autobus zpt. Cestou zpvme - vdy jednu esky a jednu holandsky. Mirko si s nmi hraje na kadenick saln. Pro zmnu pr. Holanani odchzej na sraz se dvma ze t svch dt, my do autobusu.

Po 8.7.

Nechutn baba v busu jako okov nvrat dom (takovou esenci nechutnch vlastnost, kter m popuzuj, kdy je nkdo povauje za typicky esk, jsme snad jet nevidli...).

P.S.

Pi kontrolnm ten tchto zpisk pravila Iva: 'Mn by se do toho Holandska jet chtlo!!!'

Iva, 15.8.2002