A na cest pozn lovk, co je doma

Old Good England

Ochutnvka Anglie (moje krtk nvtva se za nic vc ned potat)

Moe

Kdy dojedete k pobe, zle pedevm na poas Ale pr i v typicky anglickm zataenm poas ve vs ta velik s obzorem splvajc plocha zanech dojem. Je to jako pln jin moe ne to, se kterm jsem se setkala na dovolen v ecku. Je jin. Je to ivel! Moe s velkm M.

Bez bhn ani rnu (jedna dlouh vta o ast innosti)

V Londn se asi stalo nrodnm sportem bhat, jene lovk pochop, kdy bce potk v parku (konec konc, je to zdrav pohyb na erstvm vzduchu), ale kdy potkte nkolik bc, jak se propltaj mezi auty stojcmi ped semaforem, podiv se; ale mstnm (jak se zd) to nevad.

Strattford nad Avonou

Strattford je mal roztomil msteko (u nkolikrt vyhrlo titul Nejpknj britsk msteko), ze kterho pochz W. Shakespeare. Tak je zde kola, do kter chodil jeden anglick krl u nevm, kter.

Myslm, e je na mst jeden citt, kter na toto msteko pasuje: Toto je idle, na kter rd mon jednou sedl Jra Cimrman.

Take v rodnm dom W. S. je jeho muzeum (kolbka, ve kter se narodil atp.), kostel se jmenuje Shakespearv, maj tu Shakespearovo divadlo, rovn nkolik obchod a restaurac nese jeho jmno. Ale nen to tak zl. Za chvli si nato vechno zvyknete a pak u si mete vychutnat ty roztomil anglick domeky v pln krse.

Zludnosti jazyka anglickho

Anglitina je sice jazyk rozen, kter jsme dlouho studovali, ale to nezabrnilo nkolika krsnm peekm. Jejich nejastj autorkou byla jedna moje nejmenovan spoluaka, kter teba zamnila slova stamp (znmka) a step (krok), take na pot dala one step to Europe, m pispla k naemu pobaven a lehkmu zmatku potovnho ednka.

ast bylo tak to, e jsme mtli Angliany vkldnm eskch slov do anglickch vt, z eho vznikaly hybridy jako It is for one libra? nebo Jednou fisch and chips.

Nae anglick rodina (byli jsme ubytovn v domcnostech) si s nmi kad den dlouho povdala. Probrali jsme toho hodn od kolskho systmu pes Prahu a k jejich bydlen. Jednou jsme se tak bavili a j jsem se vbec nechytala, tak jsem nechala rozhovor na spoluace. A n domc ukzal na obrzek jelen a kal, e je tam taky maj, z eho jsme usoudila, e maj les. Pozdji jsem se ptala spoluaky, o em se to bavili. J nevm, odpovdla upmn, j jsem jen kala hm a yes a tak podobn.

Anglitina vlastn nen tak tk, kdy se vyvarujete pli rozvitch souvt, do kterch vm chyb slovn zsoba. Aby se nestalo, e jako ve zmnn spoluaka eknte pi louen: It was nice to miss you. (msto meet you).

Doprava (nebo doleva)?!

Rda bych se podlila o men zitek s dobrodrunou cestou. Prostednictvm nadzemky (pod zem projede jen obas) jsme se dostali do londnsk City. Pak jsme se chtli vracet stejnm zpsobem z Toweru. Stli jsme na stanici a dvacet minut pozorovali n vlak, kter se blil rychlost cca 1m/min. Kdy se konen piblil, nastoupili jsme, ale trochu jsme se divili, pro vlak stoj stle na mst. Anglick rozhlas nm zaal nco kat.

Rozum? zeptala jsme se spoluaky.

Ne.

Vedle stojc mu zaval s...t! a vybhl z vlaku.

Ale tomuhle jsme rozumla! ekla spoluaka.

Nevte, co kal? zeptal se n profesor jednoho starho spolucestujcho.

Vte, to byla takov okliv nadvka

J myslel ten rozhlas. vysvtloval profesor.

Nakonec jsme se dozvdli, e vlak nejede. Vydali jsme se tedy do metra. Propletli jsme se zstupy Londan (veern dopravn pika u zanala) a namakali se do metra. Podailo se nm zorientovat se v orientanm plnu. Na kad stanici jsme si vyslechli neustle opakovan Mind the gap! (Pozor na mezeru). A jsme konen vystoupili na Zpadn unce, jak jsme pektili Westham. Tam jsme pestoupili na jinou nadzemku (mn pipomnala kence vlaku a lanovky), pak na autobus a nakonec jsme se ocitli skoro tam, kde jsme mli bt. U zbvalo jen vyjt kopec ke Greenwichsk observatoi a jet kousek parkem.

Nicmn i tato cesta byla velice poun. Pochopila jsem, e kad Londan m pln metra v hlav, protoe orientace v nm (a vbec v mstsk doprav) je nejsp dleitm kolnm pedmtem. Pokud se tedy neu u ve kolce. Jinak podle m nen mon, aby pi porue Londan jen pokvali hlavami a (a na vjimky) klidn opustili vlak a pokali na dal spoj nebo li hledat nhradn dopravu.

A j jen ekm, a do svho systmu hromadn dopravy, kter zahrnuje podzemn i nadzemn drhu, tramvaje, autobusy, minibusy a vlaky, zapoj tak ltajc tale

Londnsk oko

Na Londnsk oko (trochu perostl rusk kolo s vyhldkovmi kabinkami) jsme se vichni moc tili, take nm ani tolik nevadila fronta, kterou jsme museli vystt. U vchodu nsledovala letm prohldka zavazadel specialita vznamnch londnskch pamtek.

N no? ptal se ns jeden mu z ochranky. Pemleli jsme, jestli m esk pedky nebo se musel nauit slovo n ve vech svtovch i nesvtovch jazycch a nebo, co bylo nejpravdpodobnj, se zeptal naeho profesora.

Pak u jsme nastoupili do kabinek. Londn pod nmi se zmenoval a bylo vidt, jak moc je rozthl a oproti Praze stran ploch. Lod na Temi, ulice, auta, domy to vechno psobilo jako stpky z mozaiky.

Ale za chvli jsme byli za polovinou kruhu. Ta tlust pinav hnd ra se stala Tem a my jsme pomalu klesali k zemi. A bylo po vhledu a domy kolem ns byly zase vysok.

Kliknutím se náhled zvětší.
Iva, 17.7.2009, 21.8.2009