A na cest pozn lovk, co je doma

Slovensk trky (podzim 2005)

Velmi subjektivn cestopis

trky vzpomnek vbarevnm vru list,
kdy podzim zlat zapaluje svce

Doma?

Od doby, kdy jsme se rozdlili (kdy ns rozdlili), jedu pes vchodn hranice teprve potet. Po tch 12 letech je to u jako star zrann ani moc nebol. Jen nkdy, kdy se vzpomnky neekan a neopatrn zatetel, lehne palivost do morku kost Jak jsme se motali ped lety mezi hraninmi patnky v karpatskm oblouku a smli se nesmyslnosti hranic, kter se ukazovala vcel sv eskoslovensk historick pomjivosti. Vechny ostatn hranice byly tehdy prakticky neprostupn. Snili jsme, e budou jednou stejn zbyten jako tahle.

A podvejme!

Podzim vhorch

U lta nebyl tak ziv podzim jako letos a vychutnvm si ho naplno ve chvlch, kdy bacily dovol. Cesta zan vTrenianskch Teplicch a j shrzou zjiuji, kolik u je to let, kdy jsme odtud s kamardkou vyrely na velk vandr po Strovskch vrch. Program pobytu moc volnosti nedovoluje, ale krtkou prochzku lzeskm parkem si pece jenom ukradnu a stoj za to. Mt tak vce asu bt sami sebou!

Babylon aneb O zmaten jazyk

U nkolikt den kolem mne zvu sloventina (tedy a na psniky za pl roku se vPraze nenaposlouchm tolika eskch psniek jako tady). Vhlavnm mst plno turist o italtinu a nejrznj anglitiny nen nouze, vzcnji panltina, sem tam nmina, poltina a maartina, ve kter se jako obvykle krom dvou t slovek zcela beznadjn ztrcm.

A pak ty npisy vblzce cizm nm jazyce utkan jak vere zapomenutch bsnk. Nasvajte mince pomaly na kvovm automatu vTrenansk Tepl nebo: Nespusti oi skolajnc! nkde u Leopoldova. Vychutnvm si avnatost a zvukomalebnost i nkter formulan jemnstky a metafory rovnost nie je rovnakos, nkdo je smdn ako ava a jin naliaty ako uhorka Ach j, je mi teskno!

Po tech dnech znovu doku odliovat i nkter ne, hor je, e se mi zan plst vlastn jazyk. Pistihuji se, e pemlm a formuluji vty ve slovenin a musm se pak dret nsilm, abych nevyrbla podivn hranin gul zobojho. Pozrime sa!

Svtky

Msta vase mezisvtenm poskytuj to vzcn privilegium bt smstem tsnji, po ulicch miz tlaenice. Nic neru vztah.

Je odpoledne Vech svatch. Vichni mstn vyrazili nkam na hroby svch milch a msto pat britskm fotbalovm fanoukm a ti to dvaj najevo, a se vzduch tese. Ani nevm, kdo to vlastn hraje, ale uhnm pomrn brzo na ubytovnu. Promite, pnov (jen vjimen dmy), tak tohle opravdu nen mj lek aje!

O npojch a jejich podvn

VBlav stejn jako vPraze zmizela vtina mlnch bar a levnch stravovacch zazen. Zato jsem nala ajovnu  zajmavou, npaditou, podzemn. Za dvemi snad zruenho krytu. Stny jsou peste vymalovan a po potrub a stoupakch topen se plaz barven hadi, jetrky a jin ouel (ve malovan, i kdy ne na skle). Neuspchan as a mile peujc mlad lid.

O nkolik ulic vedle okoldova pod Michalom. Dva dny chodm okolo, pak nevydrm a jdu ochutnat. Rozprvme se servrkou o Aztcch a pvodu okoldy a dostvm nco neuvitelnho je to hust, hork, hndoern, sladk a pliv (chilli, vanilka a zzvor) a sklenice vody na zapit se opravdu hod. Zdi malovan jak ve filmu okolda a na kadm stole kvt gerbery vrozmarn tropickch barvch.

Ale i vobyejn restauraci je aj zpravidla servrovan vpravn konvice a kva se podv zsadn se sklenic vody. Chvilka u npoje je tak malou kapkou slavnostnosti ve vednm dni. Bude mi chybt!

P. S. Ale protoe nevstoup dvakrt do te eky a vechno je hlavn o lidech, kdy si veer vyjdu do oblben npojovny cel naten na kviku, dostanu ji u docela obyejn bez vody a vbec.

Genius loci aneb o stavebnm ruchu

Svten den je dobrou zminkou kimprovizovanmu bloumn jen tak po starch ulikch. Vad znich se piln pracuje, vrt, kope a dld (jen tu na rozdl od Prahy neznaj vtip o Skotovi, kter i se spoustou svch pbuznch hled u dlouho ztracenou penci). Kolem Hradu vyrostla spousta novch dom vkvazihistorickm stylu a j marn pemlm, jestli se radovat ztoho, e msto ije, nebo litovat, e se ztrc nco zneopakovateln atmosfry.

Duch msta zstal, ale due msta mi pipad tak trochu polman.

O bydlen

Kdy je nouze nejvy, pomoc intru nejbli. Bydlm tedy dky laskavosti kolegyn na internt (po esku na koleji). Jde o FTVS, take projdu vrtnic, vystoupm po monumentlnm schoditi a nadechnu se chlorovch vpar od baznu, zahnu kolem model orgn, kostry a nkolika vlihu naloench cosi. Pak u jen dv patra schod a dlouh chodba. Odemykm chodbiku vedle uebny nminy, etiky sportu a ledaseho jinho a u jsem doma. Tet den to zvldm veer i bez baterky.

Pokoj je rozlehl a obrcen od run ulice. Ms vsob pikantn luxus (plovouc podlahy, vcelku pohodln postele) a melancholii rozpadn se (za skn piraenou ke stn, za n jsou sprchy, chyb cca 2 metry omtky vlhkost zejm udlala sv. Jinak je kdlo przdn a na jednoho spolubydlcho (pipad mi trochu divn, ale j jemu nepochybn taky). Obas se potkvme vprsecch svch as dva osml moeplavci bhvkam.

O dvryhodnosti

lovk obas nkde bloud a mus se proto ptt na cestu. Jak jin ale vypad role informtora, kdy je vn cizinec. U dlouho si pemlm, jestli to nen njak profesionln deformace, ale kdy se m zanaj druh tet den ptt na cestu cizinci i mstn nevm, jestli se dsit nebo radovat. No, nakonec vtchhle mstech u jsem i byla, ale v cizin, kde se lovk sm mot podle mapy, je to docela dobrodrun.

Podvejme, pomnk!

Asi je to njak osobn deformace, ale rda se dvm na to, co stoj na ulicch. Tu maketa velkho kornoutu zmrzliny, vedle big big hamburger a tmhle stbrn klaun i snad kabaretir stanen rozmvnutm cylindrem. Mosazn (pravdpodobn rakousko-uhersk pion ) se souk zpod pklopu kanlu a u baru Papparazzi, vykukuje za rohem zuiv fotograf (nejsp tak bronzov). Vedle patetickch pomnk nrodnch buditel netradin pamtnk holocaustu anebo socha jen tak v botanick zahrad.

Taky skanami tu nedlaj takov drahoty jako u ns doma, take lovk me potkat zpv vody pomrn asto tedy alespo ve Starom meste.

Nezkracujte chodnky

Ta okdlen vta slovenskch prodnch rezervac mn asto napad, kdy se dvm po een problmu dopravy cyklist a chodc po jednom prostoru. Podobn jako vPraze to udlali tak, e se chodcm ubralo a oznailo se zem cyklist. Pvab zdejch een ovem spov vtom, e tady je cyklostezka alespo formln vyznaena na chodnku namalovanmi dvouproudovmi trasami a kad tedy v, komu zrovna ubr ivotnho prostoru.

Suvenr ili o globalizaci

Jako kad sprvn cestovatel pokoum se na zvr cesty vybrat nco pro sv blzk, ale je to fuka Slovensk izba m zaveno, obrazy vgalerich jsou vesms komern a vhorm ppad dokonce kopie starch mistr (jet ktomu malovan zahraninm autorem) anebo jsou vnepevozn velikosti i ne prv zaplatiteln cen. Kdy objevm zajmav malvky na skle, najdu na rubu cedulku hand made in Czech republic atelier perk a tak.

Jojo, globalizace je potvora! A tak si nakonec ze veho nejvc odnm neglobalizovan mil kolegy, kavrnky a lidi vbec

O nezamstnanosti

Tak nevm, njak fakta o nezamstnanosti na Slovensku jsou mi sice znma, ale tady na kadm kroku vidm jen opakovan vvsky, e sa prjme kuchr, anka, kaviarnik alebo ajovnk. e by vsledek vldnch reforem?

Rozeen pin a debata skamardkou: jednak je vBlav nejni nezamstnanost na Slovensku, jednak se kalkuluje, e podobn msta obsazuj krtkodob studenti za nevelk plat a navc se na nich asto et za pojitn a vbec.

Ach jo, co mi to jenom pipomn?!

Shody a rozdly

Kdy jsme tu bvali kdysi, vnmal lovk hlavn rozdlnosti a osviv jinakosti. Vdob pomlek bylo mono vidt nap. dramaticky odlin zprvy vtelevizi (a to obsahem i formou).

Tentokrt vjinm stt m pekvapuje to mnostv podobnost, kter nachzm. Podobn rozkopan star msto, ona nepenosn sms rozpadu a ziv novosti (pravda barvy jsou tu trochu mn vav, nevkusn a nmeck). Podobn jsou i abomy politick vlky, podobn poady vtelevizi (komern i veejn), podobn mrn omel akademick prosted. Neli se ani filmy a McDonaldy. Podobn jsou konfrontan i diskusn poady vTV a samozejm vudyptomn nezniiteln a na jedno brdo uplcan reality show. Vrcholem jsou obdobn loga a schma poad vtelevizi. Modertorka Pro a proti (zdej verze Trn a podobn kontroverznch tvar) dokonce ponkud pipomn Bru tpnovou. Jen nachzm po mst mn billboard a prakticky dnou reklamu na cigarety. Tak inspirace!

Galerie

Omlovme se za ni kvalitu fotografi, jsou pozeny mobilem.

Kliknutím se náhled zvětší.
Iva, 15.11.2005